• bandymas2
  • Mindaugas Glodas

Ekspertų nuomonės

Tinkamas metas susitarti, ką vadiname MTEP: misija (ne)įmanoma
Savarankiškos asmenybės ugdymas: ką gali mokyklos?
Mokykla  - ne tik mokinių, bet ir mokytojų mokymosi erdvė
Švietimo pokyčiams būtini motyvuoti pedagogai
Kaip ugdyti mąstančią ir kuriančią asmenybę?
Pažangios verslo idėjos mokyklų valdymui
Šiuolaikinė mokykla - savarankiška, kūrybiška ir bendruomeniška
Inovacijoms Lietuvoje reikia daug kantrybės
Jauno verslo proveržį užtikrins profesionali, motyvuota ir rezultatyvi komanda
Ateities lyderių ugdymui būtina efektyvi verslo ir aukštųjų mokyklų partnerystė
Verslo lyderius būtina ugdyti dar mokykloje
Daugiau dėmesio Lietuvoje reikia skirti toms sritims, kurių tarptautiniai reitingai „nematuoja“
Išlaisvinkime vaikų kūrybiškumą
Ribodami verslo sektoriuje dirbančių mokslininkų galimybes, pasiliksime inovacijų reitingo uodegoje
Visos investicijos į mokslo infrastruktūrą - vertingos ir būtinos Lietuvai
Atviros prieigos centrai - perdėtai sureikšminti ir užgožiantys esmines slėnių problemas