• Tvarus_vartojimas_baneris_1

  • I-balsavimas_baneris_1

  • Biobankai_baneris_1

  • Aktyvi_senatve_baneris_3

Ekspertų nuomonės

Šiuolaikinė mokykla - savarankiška, kūrybiška ir bendruomeniška
Inovacijoms Lietuvoje reikia daug kantrybės
Jauno verslo proveržį užtikrins profesionali, motyvuota ir rezultatyvi komanda
Ateities lyderių ugdymui būtina efektyvi verslo ir aukštųjų mokyklų partnerystė
Verslo lyderius būtina ugdyti dar mokykloje
Daugiau dėmesio Lietuvoje reikia skirti toms sritims, kurių tarptautiniai reitingai „nematuoja“
Išlaisvinkime vaikų kūrybiškumą
Ribodami verslo sektoriuje dirbančių mokslininkų galimybes, pasiliksime inovacijų reitingo uodegoje
Visos investicijos į mokslo infrastruktūrą - vertingos ir būtinos Lietuvai
Atviros prieigos centrai - perdėtai sureikšminti ir užgožiantys esmines slėnių problemas
Slėniai - arba mažos valstybės keliai ir klystkeliai bandant susivokti prioritetuose
Ką apie valstybės brandą rodo mokslo ir (ar) technologijų parkų sąvoka?
Struktūriniai fondai švietimui 2014-2020:  šuolis į kokybę ar bedugnę?
Viešųjų pirkimų tvarkos pokyčiai – juokas pro ašaras
Valdžios konsultacijos su verslo ir mokslo atstovais: laikas keisti požiūrį
Aukštųjų technologijų ateitis – greitas, sumanus ir profesionalus verslas