Bendruomenė

Žinių ekonomikos forumo bendruomenė – tai skirtingų sričių: verslo, mokslo ir politikos, lyderiai, kurių balsas yra pripažįstamas bei vertinamas priimant valstybės mastu reikšmingus sprendimus.

Bendruomenę sudaro 54 juridiniai ir fiziniai nariai. Aukščiausias asociacijos valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas, jo metu išrenkama ŽEF Taryba, kuri atstovauja narius ir yra atsakinga už asociacijos lobistinę veiklą,  aktyvų asociacijos interesų pristatymą bei gynimą valstybinėse ir kitose institucijose.

Jei norite prisijungti prie ŽEF bendruomenės, kviečiame rašyti ŽEF direktoriui Arminui Varanauskui (el. paštas arminas@zef.lt).

ŽEF Tarybos nariai: