Kaip turi atrodyti pradinių klasių mokytojų lūkesčius atitinkanti edukacinė priemonė?

Sukurti išties naudingą, įkvepiantį ir mokytojų lūkesčius atliepiantį dizaino mąstymo priemonių (angl. Design thinking toolbox) rinkinį – sudėtinga užduotis. Tokios išvados priėjome pradėję analizuoti 5 šalyse atliktos apžvalgos rezultatus. 

Naudodamiesi internetine apklausa bei individualiais interviu apklausėme Lietuvos, Ispanijos, Rumunijos, Nyderlandų bei Belgijos pradinių klasių mokytojus. Šiame straipsnyje dalinamės pagrindinėmis išvadomis, o pilną tyrimo ataskaitą anglų kalba galite rasti čia.

Kokie metodai mokytojams jau gerai pažįstami?

Apklausti mokytojai įvardijo, kad savo veikloje dažniausiai naudoja kelis inovatyvius ugdymo metodus ar priemones. Pagrindiniai jų yra:

 • Į mokinius orientuotas mokymasis;
 • Fasilitavimas;
 • Technologijų įtraukimas bei skaitmeninių kompetencijų ugdymas;
 • Tarpdisciplininis ir integruotas mokymasis;
 • Aktyvaus pilietiškumo bei emocinio intelekto ugdymo skatinimas.

Paklausus apie dizaino mąstymo naudojimą ugdyme, 39% mokytojų įvardino, kad šis metodas jiems nebuvo žinomas. Vadinasi, poreikis paprastai ir suprantamai pateikti medžiagą, taip, kad ją suprastų ir galėtų naudotis beveik jokių bazinių žinių neturintis pedagogas yra didelis.

Ne visi mokytojai, kurie apie dizaino mąstymą žinojo (iš viso 61%), šią praktiką reguliariai naudojo: 19,5% teigė, kad ši sąvoka jiems pažįstama, tačiau ugdyme dizaino mąstymo metodų netaikė, 21% įvardino, kad sąvoka pažįstama, o dizaino mąstymo metodai naudojami kartais ir tik 19,5% patvirtino, kad apie dizaino mąstymą žino ir naudoja nuolatos.

Čia Lietuvos pradinių klasių mokytojai išsiskyrė iš kitų – didesnė jų dalis žinojo ir naudojo dizaino mąstymo metodus. Nors šis tyrimas nesutiekia galimybių daryti išvadų apie ugdymo tendencijų skirtumus tarp Europos šalių, džiugu, kad Lietuvoje turime mokytojų, savo inovatyvumu išsiskiriančių ne tik nacionalinių lygmeniu.

Visgi analizuojant šiuos rezultatus kyla klausimas, ar norint taikyti modernius metodus, mokytojai susiduria su išoriniais iššūkiais? Jei, taip, kokie jie?

Kas stabdo inovatyvių ugdymo metodų naudojimą?

Vienas didžiausių iššūkių, kuriuos įvardijo apklausti mokytojai yra laiko apribojimai – 74% įvardino tai kaip didelę kliūtį (34% dalyvavusių tyrime – tai didelė kliūtis, 40,4% – tai labai didelė kliūtis). Mokytojai įvardino, kad laiko trūkumas juos dažnai vertė jaustis lyg jie ir taip turi pakankamai rūpesčių bei darbų, o galimybės kūrybai ar naujų metodų išbandymui labai ribotos. 

Kita dalis problemų, apklaustų mokytojų teigimu, kyla dėl mokykloje esančios kultūros. 59,6% mokytojų įvardino, kad norint įgyvendinti kažką naujo didele kliūtimi tapdavo kitų mokytojų požiūris (31,9% dalyvavusių tyrime – tai didelė kliūtis, 27,7% – tai labai didelė kliūtis). Dar vienas iššūkis – mokyklos vadovų bei administracijos požiūris. Bendrai, ne vienas mokytojas įvardino, kad nesulaukiant palaikymo iš kolegų, išbandyti kažką naujo labai sudėtinga. Kitą vertus, net ir tuo atveju, kada kiti mokytojai, bei mokyklos vadovai į permainas žiūri pozityviai, dalyje valstybių sunkumai kyla dėl nelanksčių ugdymo programų. 

Aktualios medžiagos, technologijų trūkumas taip pat yra trukdis, diegiant naujoves. Neretai pasigendama interaktyvių priemonių, kurios būtų prieinamos nacionaline kalba ar lengvai pritaikomos šalies kontekstui. Tą pastebi ir Lietuvos mokytojai: „Interaktyvių priemonių, kurios būtų lietuvių kalba ar kurių turinį būtų galima pritaikyti pradinėms klasėms nėra daug. To trūksta ypač mums išskirtinėms temomis, kaip viduramžiai Lietuvoje, Žalgirio mūšis ir t.t.

Kuo D-TIPS dizaino mąstymo priemonių rinkinys padės mokytojams?

Nuo pat šio projekto pradžios kėlėme tikslą sukurti įrankį, kuris sustiprintų mokymo ir mokymosi procesą nesukeldamas papildomų trukdžių.

Atsižvelgdami į mokytojų nuomonę, sieksime, kad mūsų kuriamas priemonių rinkinys būtų:

 • Lengvai perprantamas – pradėti naudotis turi būti paprasta;
 • Pritaikomas skirtingų dydžių klasėms, amžiaus grupėms bei veikloms;
 • Lengvai adaptuojamas prie dalykinės medžiagos bei mokymosi gebėjimų;
 • Padedantis įtraukti mokinius ir skatinti bendradarbiavimą;
 • Derantis su bendrosiomis ugdymo programomis;
 • Išverstas į nacionalines kalbas ir atitinkantis šalies kontekstą;
 • Sudarantis galimybes mokytojams augti ir tobulėti;
 • Pasiekiamas tiek virtualiu, tiek fiziniu formatu.

Naudodami šias išvadas, toliau dirbame ties platformos kūrimu. Tam, kad šis priemonių rinkinys iš tiesų atitiktų pradinių klasių mokytojų lūkesčius vykdysime ir dvejus pilotinius testavimus. Jei norite gauti informaciją apie šiuos bei kitus su priemonių rinkinio kūrimu susijusius įvykius, kviečiame prenumeruoti D-TIPS naujienlaiškį.

„EuropeSay on AI“: tapkite diskusijos apie dirbtinį intelektą iniciatoriais

Kas Jums šauna į galvą išgirdus žodžius „dirbtinis intelektas“? Kokias jo naudojimo rizikas bei galimybes įvardintumėte Jūs, Jūsų kolegos bei draugai? Kam sutiktumėte, kad galima naudoti dirbtinio intelekto prognozes? 

Siekiant, kad sprendimai šiais ir panašiais klausimais, tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu būtų priimami atsižvelgiant į  gyventojų nuomonę, kviečiame jus prisidėti prie „EuropeSay on AI“ iniciatyvos ir tapti diskusijos apie dirbtinį intelektą šeimininku.

Norint organizuoti diskusiją, tereikia suburti 5–8 žmonių grupę, sutarti susitikimo vietą, pasirūpinti, kad joje būtų interneto ryšys ir sekant instrukcijas, pateiktas šiame vadove, sukurti renginį projekto platformoje.

Įsitraukti skatiname visus, nepaisant šia tema turimų žinių. Skatiname suburti kuo įvairesnę žmonių grupę – tam, kad surinkta nuomonė atsispindėtų tai, ką galvoja Europos gyventojai. Diskusijos dalyviai gali būti Jūsų draugai ar kolegos.

Renginio platformoje bus aprašyta diskusijos eiga, pateikti įvadiniai vaizdo įrašai, užduodami diskusijos klausimai. Visa veikla gali užtrukti apie 2 val. – priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir įsitraukimo.

„EuropeSay on AI“ yra Žmogaus smegenų projekto (angl. Human brain project) dalis, tad prisidėdami prie šios iniciatyvos, prisidedate ir prie dirbtinio intelekto tyrimų krypties nustatymo, bei sprendimų priėmimo etiniais, teisiniais bei socialiniais šios srities klausimais. 

Visą informaciją apie diskusijos organizavimą galite rasti šiame vadove. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu gintare.zi@zef.lt

Skelbiami 2019 m. inovatyviausi Lietuvos mokytojai

Lapkričio 20 d. Valdovų rūmuose vykusių Inovatyviausių mokytojų apdovanojimų metu buvo pasveikinti inovatyviausi Lietuvos mokytojai ir mokyklų vadovai. 

Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio globojamos, jau ketvirtus metus vykdomos iniciatyvos metu 7 mokytojai ir vienas mokyklos vadovas buvo apdovanoti kaip inovatyviausi pedagogai.

Inovatyviausiu biologijos, chemijos mokytoju tapo Šiaulių raj. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokytojas Nerijus Medeišis. Inovatyviausios fizikos mokytojos nominaciją pelnė Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos pedagogė Saulė Paulikienė. Matematikos ir IT srities laureatė – „Sietuvos“ progimnazijos mokytoja Snieguolė Bagočienė.

Inovatyviausio kalbų mokytojo vardas atiteko Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pedagogui Ryčiui Jezukevičiui. Pradinio ugdymo kategorijoje inovatyviausia mokytoja tapo Danguolė Savičienė iš Visagino „Verdenės“ gimnazijos. Socialinių dalykų kategorijoje laimėtoju išrinkta Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokytoja Angelė Pakamorienė. Inovatyviausias menų ir technologijų mokytojas – Donatas Kriukas iš Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos.

Iškilmingoje ceremonijoje metų mokyklos vadovu tapo  Šiaulių Gytarių progimnazijos direktorius Rimtautui Pečeliūnui.

Apdovanotiems mokytojams buvo įteikti diplomai, simbolinės statulėlės, 1000 Eur piniginis prizas ir kelionė į užsienyje vyksiančią tarptautinę konferenciją, iš kurių grįžę dalinsis savo patirtimi su kolegomis. 

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019 – didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti. Daugiau informacijos apie iniciatyvą galite rasti puslapyje www.mokytojuapdovanojimai.lt

Sėkmingam gyvenimui svarbu ne tik skaičiai

Prieš metus inovatyviausio socialinių dalykų mokytojo vardą gavusio Algio Bitauto teigimu humanitariniai ir socialiniai mokslai kartais nepelnytai gali būti nustumiami į antrą planą. „Šiandien mes vis dažniau ir daugiau girdime, kad darbdaviams nuolat reikia ir trūksta tiksliųjų mokslų ir gamtos mokslų (matematikos, biologijos, chemijos ir fizikos) atstovų ir specialistų. Jaunuoliai, nuolat tai girdėdami, gali susiformuoti iškreiptą vaizdą, kad būtent tik tikslieji mokslai sukuria pridėtinę vertę didžiosioms verslo korporacijoms, įmonėms bei apskritai valstybei,“ – pastebi A. Bitautas.

Savo veikla mokytojas siekia vaikams parodyti, kad ne viską lemia tik skaičiai, didelę svarbą šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam žmogui turi emocinis intelektas, kultūra, erudicija. „Labai svarbu ne tik tikslieji mokslai, bet ir kaip žmogus jaučiasi apskritai. Jei jis gerai jaučiasi, yra laimingas, tai natūralu, kad jam seksis bet kurioje gyvenimo srityje,“ – mano A. Bitautas.

Apie socialinių dalykų svarbą jaunam žmogui kalba ir inovatyviausio socialinių dalykų mokytojo nominacijos steigėjo „Swedbank“ finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Jos teigimu, mokykla, gali tapti erdve, kurioje jaunas žmogus su mokytojo pagalba, gali išbandyti save realiose situacijose: „saugioje aplinkoje planuoti ir išnaudoti biudžetą, dalyvauti darbo pokalbiuose, investuoti į akcijas ir obligacijas, taip mokantis priimti sprendimus ir vertinti rizikas,“ – siūlo J. Cvilikienė.

Tačiau, instituto vadovės teigimu, vienas svarbiausių aspektų yra tai, kad socialiniai dalykai ugdo pasaulio pilietį. „Jie padeda suprasti koks pasaulis yra mažas ir didelis tuo pačiu metu, ir kaip mes visi tarpusavyje glaudžiais susiję. Tai leidžia suvokti, kaip, pavyzdžiui, mūsų sprendimas mokėti mokesčius veikia švietimo sistemą, o pakuočių rūšiavimas – planetą,“ – akcentuoja J. Cvilikienė.

Vertinti informacijos patikimumą – iššūkis, kurį galima pasiruošti įveikti

J. Cvilikienės pabrėžia, kad vaikams reikia ne tik žinių. Įgūdžiai, kaip kritinis mąstymas, kūrybiškumas, mokėjimas parodyti savo gebėjimus, dirbti komandoje yra būtini norint prisitaikyti šiandienos darbo rinkoje. Jos teigimu, dar vienas iš šiomis dienomis itin aktualių gebėjimų – tai žinojimas kaip atskirti tikras naujienas nuo melagingų.

Šiems teiginiams pritaria ir A. Bitautas. Mokytojas pabrėžia, kad pedagogas neturi atsilikti nuo nuolatos besikeičiančio pasaulio. „Didelis informacijos srautas, srūvantis iš interneto platybių, verčia perkošti visa, kas pasiekia tave ir tavo mokinius,“ – primena A. Bitautas.

Į tai atsižvelgdamas mokytojas pateikia užduotis, kurios skatina vaikus susipažinti ir vertinti mintis, skelbiamas įvairias istorijos klausimais. „Mokiniams būtina pateikti įvairius, skirtingas nuomones atspindinčius šaltinius, juos kritiškai vertinti,“ – pasakoja A. Bitautas.

Pavyzdžiui, kaip reikėtų vertinti, ar tam tikri sukilėliai bei partizanai buvo ir Holokausto vykdytojai, ir laisvės kovotojai. „Daugiaperspektyvaus vertinimo galimybė atveria mums supratimą, kad dalis laisvės kovotojų galėjo prisidėti prie Holokausto, bet tai nepaneigia teisės juos vadinti laisvės kovotojais, kaip ir neatperka nusikaltimų. Turime mąstyti, kad tas pats asmuo galėjo turėti keletą skirtingų vaidmenų – tai leistų mums suprasti, kad turėtume nei smerkti, nei išteisinti, o siekti tai suvokti kaip skaudžią istoriją,“ – pažymi A. Bitautas.

Juk ir šiandien dažnai pasitelkiant propagandines priemones bandoma parodyti, kad pasaulis yra tik “juodas” ar “baltas”, tokiu būdu siekiant supriešinti visuomenę, didinti poliarizaciją. Tiek istorijos, tiek kitų dalykų pamokos ne tik gali, bet ir turi prisidėti prie to, kad mokiniams būtų ugdomi gebėjimai, būtini sėkmingam gyvenimui bei aktyviam pilietiškumui.

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019 – didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti. Daugiau informacijos apie iniciatyvą galite rasti puslapyje www.mokytojuapdovanojimai.lt

Skelbiami geriausių trejetukai – kas iš jų taps inovatyviausias mokytojais?

„Inovatyviausių mokytojų apdovanojimų“ vertinimo komisija 7 apdovanojimų kategorijose atrinko po 3 mokytojus bei mokyklos vadovus kurie keliauja į antrą atrankos etapą. Jo metu su atrinktais nominantais vyks komisijos narių pokalbiai, o išrinkti inovatyviausi mokytojai bus  paskelbti lapkričio 20 d. iškilmingame renginyje, skirtame visiems apdovanojimuose dalyvavusiems mokytojams.

„Lietuvoje daugybė puikių mokytojų ir jiems reikia dažniau dėkoti. Galimybė atidžiai susipažinti su daugiau nei šimto mokytojų veikla įkvepia – šie mokytojai savo mokyklose daro stebuklus ir jų mokiniams labai pasisekė. Džiaugiamės, kad didžioji dalis mokytojų yra aktyvūs ir pasibaigus pamokai – pedagoginė lyderystė bei noras nuolat tobulėti yra vieni iš kriterijų, kuriais remiantis vertiname mokytojų anketas. Visgi, atrankos procesas nėra paprastas, išrinkti vos tris nominantus kiekvienoje kategorijoje be galo sunku, nes dėl tokių nuostabių veiklų norėtųsi apdovanoti kiekvieną,“ – teigia projekto vadovė Gintarė Zinkevičiūtė.

„Inovatyviausių mokytojų apdovanojimų“ geriausių trejetukai:

Inovatyviausias pradinio ugdymo mokytojas (-a):

 • Kielienė Vaida (Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija);
 • Macijauskienė Aurelija (Klaipėdos licėjus);
 • Savičienė Danguolė (Visagino „Verdenės“ gimnazija).

Inovatyviausias biologijos, chemijos mokytojas (-a):

 • Medeišis Nerijus (Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija);
 • Savickaitė Virginija (Šiaulių Didždvario gimnazija);
 • Vičiulienė Lina (Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija).

Inovatyviausias matematikos, IT mokytojas (-a):

 • Bagočienė Snieguolė (Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija);
 • Grumadaitė Rimantė (Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija);
 • Stakvilionė Snieguolė (Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija).

Inovatyviausias menų, technologijų mokytojas (-a):

 • Narušienė Loreta (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija);
 • Makauskas Karolis (Klaipėdos Simono Dacho progimnazija);
 • Kriukas Donatas (Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija).

Inovatyviausias kalbų mokytojas (-a) (gimtosios ir užsienio):

 • Jezukevičius Rytis (Kauno Jono Jablonskio gimnazija);
 • Koroliovė Sigita (Klaipėdos Litorinos mokykla);
 • Ladygienė Julija (Mokykla Forvardas).

Inovatyviausias fizikos mokytojas (-a):

 • Bukauskytė Austėja (Kaišiadorių raj. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija);
 • Paulikienė Saulė (Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla);
 • Bartkevičienė Irma (Šiaulių Gytarių progimnazija).

Inovatyviausias socialinių dalykų mokytojas (-a) (istorija, pilietiškumas, geografija, ekonomika, dorinis ugdymas):

 • Jonušas Antanas (Vilniaus Valdorfo mokykla);
 • Norkevičius Mindaugas (Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla);
 • Pakamorienė Angelė (Gargždų „Minijos“ progimnazija).

Metų mokyklos vadovas (-ė):

 • Agintienė Rasa (Juodšilių „Šilo“ gimnazija);
 • Pečeliūnas Rimtautas (Šiaulių Gytarių progimnazija);
 • Talijūnienė Palmira (Kauno šv. Kazimiero progimnazija).

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019 – didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti. Daugiau informacijos apie iniciatyvą galite rasti puslapyje www.mokytojuapdovanojimai.lt                                                      

Mokyti taip, kad mokymą pakeistų mokymasis

Mokyti taip, kad mokymą pakeistų mokymasis – praeitais metais inovatyviausios pradinių klasių mokytojos apdovanojimą gavusios Astos Sakalienės tikslas. Anot jos, inovatyvus mokymas gali padėti atrasti mokymosi džiaugsmą, sukurti motyvuojančią aplinką ir atskleisti vaikų gebėjimus bei talentus.

„Svarbu atrasti kiekvienam mokiniui tinkamą mokymosi būdą, tikslingai naudoti išmaniuosius įrenginius, juos derinti su kitais ugdymo metodais, pamokos veiklą organizuoti įdomiai, mokiniams ne tik suteikti žinių, bet ir padėti tapti asmenybėmis,“ – pataria Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

Mokiniams svarbu matyti prasmę

Leidyklos „Šviesa“ 2018 m. atliktas tyrimas rodo, kad dabartiniai pradinukai yra drąsūs ir žingeidūs, tačiau jiems labai svarbus artimas ryšys ir pagalba ugdant bendravimo gebėjimus. „Viena vertus jie draugiški, nori bendrauti, kita vertus – dėl technologijų ir pakitusio gyvenimo būdo, jie ir labiau linkę užsidaryti savyje, o mokytojai ir tėvai įvardina, kad pradinio amžiaus vaikai taip pat yra jautrūs, kartais – nerimastingi, jautriai reaguoja į klaidas, nori būti įvertinti, pastebėti“ – teigia „Šviesa“ direktorė Milda Juonė.

Kalbėdama apie šiuolaikinių vaikų ugdymo praktikas, M. Juonė taip pat pabrėžia, kad vienoje klasėje besimokančių vaikų patirtys gali būti labai skirtingos, tad svarbu atsižvelgti į kiekvieno vaiko gebėjimus ir tėvų keliamus lūkesčius.

A. Sakalienė savo veikloje siekia pažinti kiekvieną mokinį, suprasti kaip jis mokosi ir taikyti tinkamiausius ugdymo metodus. „Juk kiekvienas mokinys yra unikalus, ugdymosi tikslų siekia skirtingais būdais, turi skirtingų stiprybių ir silpnybių. Kitos tokios pačios asmenybės nėra,“ – pastebi A. Sakalienė.

Anot A. Sakalienės, dabartiniams vaikams labai svarbu jausti mokymosi prasmę ir matyti naudą. „Žinojimas, kam ir kur jam bus reikalinga tai, ką mokosi, itin reikšmingas, todėl atlikdami daugelį užduočių remiamės turimomis žiniomis, gyvenimiška patirtimi, analizuojame konkrečius atvejus,“ – akcentuoja A. Sakalienė.

Sakalienė prideda, kad mokinius įtraukia tokia veikla, kuri jiems aktuali, įdomi, aktyvi, šiuolaikiška, susieta su gyvenimiška aplinka ir praktine veikla. „Vaikams patinka integruotos pamokos ar dienos, kai mokomoji medžiaga užtikrina gilesnį įvairių temų suvokimą ir pritaikomumą, problemų sprendimą. Tuomet jiems aiškėja mokymosi prasmė, jie noriai įsitraukia į kūrybines veiklas,“ – pasakoja Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

M. Juonės teigimu, aktualu, kad ugdymas būtų daugiasluoksnis ir tos pačios priemonės ne tik perduotų dalykines žinias, bet ir plėstų akiratį, mokytų spręsti problemas, galvoti kūrybiškai, bendrauti ir dirbti komandoje, būti savarankiškesniais. „Kai šios sąlygos yra, vaikai labiau įsitraukia, lengviau išmoksta naujų dalykų,“ – pažymi M. Juonė.

Metodų įvairovė gilina pažinimą

„Tyrimai rodo, kad aukštus rezultatus ir mokymosi motyvaciją užtikrina mokymosi būdų ir priemonių įvairovė, nes tuomet yra „pataikoma“ į įvairių vaikų ypatumus. Mes palaikome tokį ugdymo procesą, kuriame yra ir aiški, nuosekli dalykinė struktūra, tačiau yra ir nemažai erdvės „sužaidybintoms“ formoms, kreipiamas dėmesys į socialines-emocines kompetencijas, kuriame derinami tradiciniai ir modernūs ugdymo metodai,“ – dalinasi leidyklos „Šviesa“ direktorė.

A. Sakalienė prideda, kad mokyklai svarbu neatsilikti nuo šiuolaikinės visuomenės formavimosi tempų. Informacinių technologijų taikymas sudaro sąlygas diferencijuoti mokymosi turinį, padaryti pamokas patrauklesnes ir padėti mokiniams suprasti esminius dalykus.

„Žinoma, tai darome saikingai, nes šiuolaikinei kartai sunku išlaikyti dėmesį, ilgai susitelkti ties viena veikla, ir tikslingai – žaidžiame interaktyvius mokomuosius, lavinamuosius, strateginius žaidimus, susijusius su mokomuoju dalyku, ugdymo programa. Džiaugiuosi, kad mokiniams patinka ir aktyvios veiklos gamtoje, jų smalsumą žadina tyrinėjimai, atradimai, dėmesį sukausto užduotys netradicinėse erdvėse, kitose mokymosi aplinkose,“ – prideda A. Sakalienė.

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019 – didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti. Daugiau informacijos apie iniciatyvą tinklalapyje www.mokytojuapdovanojimai.lt

Mokyklos vadovė: geriausius sprendimus randa patys mokytojai

Įtraukti kiekvieną mokinį į mokymosi procesą, pritaikyti turinį, kad jis atlieptų individualius mokinių poreikius, atspindėti visuomenės, tėvų, kitų suinteresuotųjų šalių interesus – tai tik keli fragmentai, kuriuos mokytojai turi daryti kasdien. O kaip mokytojams susitvarkyti su šiais iššūkiais kiekvieną dieną gali padėti mokyklos vadovas?

Ateitis reikalauja kūrybingų sprendimų

Ingą Vargalienę į mokyklos vadovės pareigas atvedė svajonė apie gerą mokyklą vaikams ir idėjos, kaip tai įgyvendinti. Jos manymu, didžiausias mokyklos sėkmės pagrindas – profesionalūs mokytojai.

Kalbėdama apie pagrindinius šiandienos mokyklos siekius, kaip vieną iš jų 2018 m. inovatyviausios mokyklos vadovės titulą gavusi I. Vargalienė įvardina individualaus požiūrio į kiekvieną mokinį, poreikį. „Reikia kuo labiau mokinių galimybes atitinkančio personalizuoto ugdymo. Mūsų mokyklos bendruomenėje nuolat kalbame apie tai, kaip mokymu pasiekti kiekvieną vaiką. Sunkiausias klausimas – kaip atrasti tą individualų santykį su vaiku 28 mokinių klasėje,“ – dalinasi Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktorė.

Anot jos, universalių mokymo priemonių nėra, tačiau „mokytojai yra be galo kūrybingi, dažnai ieško tos priemonės, kuri padėtų įveikti konkretų mokymo(si) iššūkį“.

UAB „Šviesa“ direktorė Milda Juonė dalinasi, kad bendradarbiaujant su mokytojais ir mokyklomis individualų ugdymo turinį kurti yra lengviau. „Labai svarbu, kad mokykloje naudojamos priemonės atspindėtų mokyklos (mokinių, mokytojų) poreikius ir realias galimybes. Iš mokyklų gauname atvirą grįžtamąjį ryšį, žinome jų problemas, suprantame, su kokiais iššūkiais susiduria mokytojai, kaip mokytis nori ir gali įvairaus amžiaus mokiniai. Kurdami pritaikytas mokymo(si) ir metodines priemones, tikimės padėti mokyklai tapti vaikams patrauklia vieta, kurioje kiekvienas galėtų pažinti save ir augti savo keliu,“ – džiaugiasi M. Juonė.

Palanki aplinka tobulėti ne tik mokiniams

I. Vargalienė teigia, kad sudarius palankias sąlygas veikti, mokytojai patys randa būdus, kaip geriausiai ugdyti mokinius. „Reikia tik atidesnio žvilgsnio pastebėti, paskatinti, palaikyti, padrąsinti ir pedagogai patys suranda geriausius veikimo būdus,“ – akcentuoja mokyklos vadovė.

„Sveikas psichologinis mikroklimatas darbe, aiškūs susitarimai, jų laikymasis, aiškios atsakomybių ribos, išdiskutuota mokyklos vizija ir strateginės veiklos kryptys padeda personalui gerai atlikti savo darbą. O jeigu dar pavyksta mokyklos tikslus suderinti su asmeniniais mokytojo karjeros ar savo darbo vizijos tikslais, dažnai rezultatas pranoksta lūkesčius“ – teigia I. Vargalienė.

Apie besikuriančią palankią terpę mokytojams veikti kalbama ir 2018 m. Tarptautiniame mokymo ir mokymosi tyrime (angl. Teaching and Learning International Survey – TALIS). Jo išvadose teigiama, kad didžioji dalis Lietuvos mokytojų ir mokyklos vadovų, savo kolegas įvardina kaip atvirus pokyčiams, o mokyklą, kaip vietą, kurioje galima užsiimti inovatyvia veikla.

M. Juonė džiaugiasi, kad mokyklos vadovų, kurie sukuria palankią aplinką ne tik mokinių, bet ir mokytojų mokymuisi Lietuvoje yra. „Jau trejetą metų iš eilės kartu su „Žinių ekonomikos forumu“ apdovanojame inovatyviausius mokyklų vadovus ir kaskart džiaugiamės, susipažinę su naujais nominantais – šalyje tikrai turime gražių, įkvepiančių mokyklų vadovų pavyzdžių,“ – dalinasi M. Juonė.

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019 – didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti. Prie iniciatyvos galite prisidėti tinklalapyje www.mokytojuapdovanojimai.lt                                                                                    

Biologijos ir chemijos pamokos – erdvė ugdyti problemų sprendimo gebėjimus

Keičiantis iššūkiams, su kuriais pasaulis susiduria kiekvieną dieną, pradeda skirtis ir tai, ką mokėti daryti yra reikšminga – noras domėtis ir gebėjimai, kaip kūrybiškumas bei  kritinis mąstymas tampa pagrindiniais pokyčių varikliais. Kaip inovatyvus mokymas gali padėti ne tik suteikti žinių, bet ir ugdyti ateičiai reikalingas kompetencijas?

Siekti jaunajai kartai įžiebti smalsumą, pasiruošimą nuolatos mokytis, drąsą klausti, bandyti „Thermo Fisher Scientific Baltics“ komunikacijos vadovas Egidijus Jaseliūnas įvardina kaip vieną reikšmingiausių uždavinių mokyklai. „Svarbu išlaikyti žingeidžių mokinių susidomėjimą mokslu, visomis įmanomomis priemonėmis padėti jiems judėti toliau, gilintis ir pažinti naujus dalykus. Tuo pačiu, įžiebti smalsumo kibirkštį kuo didesniam mokinių skaičiui, juos sudominti ir įtraukti“, – teigia E. Jaseliūnas. 

Tokius iššūkius sau kelia praeitų metų „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimuose“ inovatyviausios biologijos ir chemijos mokytojos titulą gavusi Laima Zdanavičienė – „Noriu, kad kuo daugiau vaikų bręstų socialiai atsakingi, kritiškai mąstantys, prisiimantys atsakomybę ir nebijantys klysti“.

Akmenės gimnazijoje biologijos ir chemijos mokanti pedagogė į savo veiklą siekia žiūrėti plačiau. Anot jos, nuolatinis pasiryžimas išlipti iš komforto zonos, ieškoti naujų sprendimų ir nesustoti tobulėti skatina mokinius siekti to paties ir daro mokytojo darbą įdomų. „Mokykla turi turėti mokytoją tyrėją, ieškotoją, naujų idėjų sumanytoją. Jei jo misija baigiasi 45 minučių pamoka, jokio mokslininko neišugdysi“, – teigia inovatyviausia mokytoja.

L. Zdanavičienės pamokose mokiniai patys kelia pamokos uždavinius, diskutuoja ir aptaria temos medžiagą su kitais, atlieka bandymus ir eksperimentus, pagal kurių rezultatus daro išvadas, atsako į pamokos pradžioje iškeltus probleminius klausimus. 

E. Jaseliūnas tiki, kad mokiniams dažniau reikėtų duoti daugiau atsakomybės už savo mokymąsi. Anot jo, tai suteikia ateičiai būtinas kompetencijas: „Mūsų organizacijoje remiamės principu, kad kiekvienas darbuotojus turi būti įgalintas pats fiksuoti ir spręsti problemas, su kuriomis susiduriama kasdienėje veikloje. Kiekvieną dieną susiduriame su naujais iššūkiais, todėl visiems svarbu žinoti ir mokėti, kaip efektyviausiai surasti problemos priežastis, jas pašalinti ir judėti toliau į priekį.“

Nuolat mokytis ir ieškoti, kaip susidoroti su iššūkiais, anot L. Zdanavičienės, turi ir patys mokytojai. Girdėdama, kad norint atlikti sudėtingus bandymus, kolegos skundžiasi dėl laboratorinės įrangos trūkumo mokykloje ji primena, kad turint gerą idėją ir užtektinai noro galimybių visada yra. Rasti jas galima universitetų biotechnologijų, biomedicinos ar kitų įstaigų laboratorijose – svarbu tik nepamiršti, kad tai kas vyksta mokykloje svarbu ir kitiems.

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019 – didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti. Prie iniciatyvos galite prisidėti tinklalapyje www.mokytojuapdovanojimai.lt

Inovatyviausias fizikos mokytojas: moksleiviams reikia duoti mokslą „pačiupinėti“

Šiandien visi žinome, kad pasaulyje Lietuvos vardas dažnai minimas dėl mūsų šalyje kuriamų lazerių, tačiau visa tai nebūtų įvykę be žmonių pasiryžusių ieškoti naujų sprendimų. Jaunieji tyrėjai, šiuo metu sėdintys mokyklos suole, taip pat gali nustebinti pasaulį, tačiau ar tradicinio požiūrio į fizikos mokymą tam užtenka?

Praeitais metais inovatyviausių fizikos mokytoju įvardintas Remigijus Pozniakovas teigia, kad vienas svarbiausių aspektų – parodyti, kad dalykai, aptariami pamokose yra arti kiekvieno mūsų: „Tinkamas problemos iškėlimas, pamokos tikslo įvardijimas ir turimų žinių situacijos pristatymas ir pavyzdžiai, įrodantys, kad šis mūsų šiandien nagrinėjamas reiškinys nėra keliais šviesmečiais nutolęs nuo jų, o yra čia, visai šalia“.

Jo teigimu, teorinei medžiagai papildyti, reikalingos ir kritinės užduotys. „Kartais daug daugiau naudos atneša elementarūs bandymai, tyrimai ir laiku tinkamai iškeltas klausimas. Ne itin sunkūs, bet ir nelengvi, verčiantys susimąstyti“ – dalindamasis patirtimi pasakoja R. Pozniakovas.

Specialiosios optikos bei komponentų, reikalingų lazerių ar kitų optinių sistemų gamybai įmonės EKSMA optics direktorius Dainius Tumosa pritaria, kad mokantis fizikos labai svarbu sudaryti sąlygas eksperimentuoti „Reikia tik trupučio kūrybiškumo, kad suprastum, jog fizikos dėsnių kasdienėje gyvenimiškoje veikloje ir buityje yra begalė. Inovatyvus fizikos mokytojas turi parodyti vaikams, kaip teorija siejasi su praktika. Eksperimentas visuomet susijęs su paslaptimi ir atradimo džiaugsmu, todėl mokiniai, net ir susidūrę su sudėtingais dėsniais, jausis labiau užtikrintai. O sudėtingi pavadinimai, formulės ir teorijos turi sekti iš paskos“.

Daugiau savarankiškumo ir laisvės klysti

Pozniakovas, kalbėdamas apie tai, kas daro mokytojo profesiją žavią pabrėžia galimybę į kiekvieną klausimą drąsiai žvelgiant kūrybiškai būti tyrėjų ir pačiam: „Kiekviena pamoka, kiekviena pertrauka, kiekviena situacija tikrai reikalauja vis kitokio požiūrio, kitokio priėjimo”.

Jo nuomone, jei tik yra įmanoma, reikia moksleiviams „duoti mokslą pačiupinėti“, leisti patiems eksperimentuoti, patiems kelti tyrimo hipotezes. Atliekant laboratorinius tiriamuosius darbus neduoti tikslių darbo atlikimo instrukcijų, o leisti jiems patiems ugdyti savo kūrybiškumą.

Kad mokiniai galėtų iš ties pajusti mokslą, R. Pozniakovas siekia, kad kiekviena pamoka būtų susijusi su šių dienų aktualijomis, o įgyjamos žinios – pritaikomos praktikoje. Tam įgyvendinti inovatyviausias fizikos mokytojas pasirenka įvairius įrankius: laboratorines priemones, informacines kompiuterines technologijas ar pačio sukurtą metodinę medžiagą, atsineštus daiktus. Pamokų metu nuolat girdimas darbingas šurmulys, atliekami bandymai, kitos praktinės užduotys. Didelis dėmesys, kaip ir atliekant mokslinį tyrimą, skiriamas aptarti kas pavyko, kas ne, kokie bus tolimesni mokymosi proceso etapai.

Tumosa įžvelgia daug panašumų tarp inovatyvios įmonės veiklos ir kasdienio mokyklos gyvenimo. Jo manymu, jaunasis tyrėjas turi mąstyti globaliai, gebėti sieti kelias mokomąsias disciplinas ir praktiškai taikyti teorines žinias, sklandžiai komunikuoti. Norint tai įgyvendinti mokytojas turi būti patarėjas: „būtina aiškiai įvardinti tikslą, kurio siekiama, bet suteikti laisvės. Pasiekus tikslą – skatinti, nepasisekus – nekaltinti, bet ieškoti nesėkmės priežasčių.“

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019 – didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti. Prie iniciatyvos galite prisidėti apdovanojimų tinklalapyje.

Laikas tarti Ačiū inovatyviausiems mokytojams

Lietuvoje yra daug gerų mokytojų, kurių klasėse vyksta ne mažesni stebuklai nei Estijos, Suomijos ar Singapūro mokyklose. „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai“ – iniciatyva tarianti „ačiū“ kuriantiems ateitį. Prie to gali prisidėti kiekvienas – paprasčiausiai reikia iniciatyvos tinklapyje nominuoti inovatyviausią mokytoją. 

„Jau ne pirmus metus skaitydama paraiškas nuoširdžiai džiaugiuosi, kad turime tokius kūrybingus ir entuziastingus mokytojus, apie kuriuos turėtų išgirsti visi. Džiugu, kad vėliau šiuos mokytojus ir vadovus atpažįstu diskusijose, sutinku renginiuose ir net tenka su jais dirbti, o jų iniciatyvos plinta po kitas mokyklas. Šie apdovanojimai paskatina mokytojus ir mokyklų vadovus pasididžiuoti dalykais, kuriuos jie kasdien tyliai daro savo mokyklose. Būtent to Lietuvoje mums ir reikia daugiau“ – teigia Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo, kultūros ir sporto klausimais, Unė Kaunaitė. 

„Inovatyvus“ nėra tik naudojantis naujausias technologijas

Ieškodami inovatyviausių mokytojų, siekiame atkreipti dėmesį į jų pedagoginį profesionalumą – kokius ugdymo metodus naudoja savo veikloje, ar dalinasi sėkme su kolegomis šalyje ar net užsienyje? Taip pat, skatiname atsižvelgti į pedagoginę lyderystę – dalyvavimą kitose veiklose, kaip papildomas darbas su moksleiviais, švietimo iniciatyvų įgyvendinimas, ekspertinis darbas rajono, regiono, valstybės ar tarptautiniu lygmeniu, dalyvavimas projektuose. Galų gale – ar šis mokytojas pasižymi XXI a. būtinomis kompetencijomis – nuolat siekia tobulėti ir ugdyme naudoja technologijas?

Inovatyviausio mokyklos vadovo nominacijai keliami kriterijai yra vadybinis profesionalumas – efektyvus vadovavimas, strategiškumas, partnerysčių kūrimas; lyderystė – dalyvavimas papildomose veiklose (mentorystė, neformalūs užsiėmimai, ekspertinis darbas rajono, regiono, valstybės ar tarptautiniu lygmeniu) bei mokyklos rezultatai – mokyklos atvirumas, papildomų projektinių galimybių išnaudojimas.

Kaip prisidėti?

Iki spalio 15 d. kviečiame nominuoti bei patiems mokytojams aplikuoti apdovanojimų tinklapyje.

Taip pat, skatiname pasidalinti apie šią iniciatyvą su kitais.

Kas šiais metais taps inovatyviausiais mokytojais paaiškės  lapkričio 20 d. Valdovų rūmuose vyksiančiame iškilmingame apdovanojimų renginyje, kurio metu nugalėtojai bus apdovanoti piniginiais prizais bei kelione į pasirinktą švietimo konferenciją užsienyje.

Iniciatyvą organizuoja asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ su partneriais UAB „Šviesa“. Iniciatyvą globoja LR Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Renginio rėmėjai: UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, UAB „Altechna“, UAB „Eksma“, UAB MGF „Šviesos konversija“, UAB „EDUKA“, AB „Swedbank“. Informaciniai partneriai: apdovanojimų portalas − DELFI, apdovanojimų radijas − „Žinių radijas“, apdovanojimų televizija – LRT televizija, apdovanojimų žurnalas – „IQ“.

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, telkdama pažangiausius verslo, mokslo ir visuomenės atstovus, jau daugiau nei 15 metų prisideda prie žiniomis ir kūrybiškumu grįstos konkurencingos Lietuvos kūrimo. Daugiau informacijos apie iniciatyvą galite rasti tinklalapyje: www.mokytojuapdovanojimai.lt   

© Tautvydas Stukas photography