Studijų kokybė

Tyrimas „Studijų kokybė Lietuvoje“ – visapusiškas studijų kokybės vaizdas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), atlikęs tyrimą „Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotųjų šalių požiūris“, išleido svarbiausius jo rezultatus apibendrinantį trumparaštį. Atliekant šį tyrimą buvo apklausta 1170 paskutinių klasių moksleivių, 5280 bakalauro, magistro, doktorantūros… Skaitykite toliauTyrimas „Studijų kokybė Lietuvoje“ – visapusiškas studijų kokybės vaizdas