ŽEF inovacijų ir MTEP srities darbai ir planai

  • ŽEF OECD ekspertams parengė Lietuvos inovacijų politikos vertinimo įvadinę ataskaitą. Tarptautiniai ekspertai pagyrė OECD įvadinės ataskaitos kokybę, ŽEF ekspertų įžvalgų įvairiapusiškumą ir gilumą. Stebėjosi, kad ŽEF, neturėdamas jokių oficialių įgaliojimų, yra tiek pasiekęs inovacijų politikos formavimo srityje.
  • ŽEF kartu su Lietuvos inovacijų centru, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, Lietuvos lazerių asociacija aktyviai teikė pastabas ES fondų investicijų priemonėms, ypač konkursinėmis, susijusioms su verslu. Ūkio ministerija su ŽEF ir kitais partneriais priemones pradėjo derinti gerokai anksčiau negu viešai, atsižvelgiama į daugelį pastabų. ŽEF ir partnerių pateiktos bendros pozicijos
  • Į Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslo tarybą išrinkti šie ŽEF pasiūlyti kandidatai:  Kęstutis Jasiūnas („Ekspla“ generalinis direktorius), Antanas Čenys (VGTU mokslo prorektorius) ir Sigitas Tamulevičius (KTU Medžiagų mokslo instituto direktorius).
  • Spalio – lapkričio mėnesį pakviesime į ŽEF nariams skirtą vidinį renginį, kuriame Inovacijų grupės vadovas Mantas Jonauskis pristatys svarbiausius inovacijų politikos klausimus.
 

Share with:

FacebookGoogleLinkedInPocket