Valdžios konsultacijos su verslo ir mokslo atstovais: laikas keisti požiūrį

Edgaras Leichteris 300x300 - roundedEdgaras Leichteris, 2013 m. spalio 18 d.

Bendraudamas su valdžios atstovais dažnai jaučiuosi, kad manęs niekas negirdi ir nesupranta. Paradoksalu, tačiau bendraujant su atskirais valdžios atstovais viskas sekasi puikiai, galima surasti protingų, pažangių, sistemiškai mastančių, atsidavusių Lietuvai žmonių. Tačiau kai bendrauji "su sistema", kažkurioje vietoje viskas pakrypsta į blogąją pusę. Ir tada tenka prisiminti: "Norėjome kaip geriau, o gavosi kaip visada". Ir tai nepriklauso nuo politinės partijos, pažiūrų, lyties, amžiaus, išsilavinimo. Bent kažkur išliekame nuoseklūs ir užtikriname lygias galimybes. Kas lemia tokią situaciją? Viena iš priežasčių – "vertikalus" ir "žinybinis" valdžios atstovų mąstymas (ministerijoms yra sudėtinga net tarpusavyje susitarti, nekalbant apie platesnio konsensuso paiešką). Todėl priemonėmis "iš viršaus" ne visada galima išspręsti politikos formavimo problemas. Reikia aktyvesnio įsitraukimo ir veikimo iš pačios verslo ir mokslo bendruomenės pusės.

Lietuvoje šiuo metu vyksta daug svarbių pokyčių, kuriuos lemia naujas Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos 2014-2020 metams programavimo periodas, naujos ES nustatytos vystymosi kryptys, ekonomikos plėtros tendencijos. Šiuo permainų laikotarpiu identifikuojamos naujos verslo ir mokslo sektorių galimybės, perspektyvos bei juos veikiantys iššūkiai, gryninamos naujos investavimo prioritetinės kryptys, modeliuojami valstybės ir visuomenės plėtros bei tolimesnės raidos scenarijai.

Valstybiniame lygmenyje vyksta intensyvūs viešosios politikos formavimo procesai: rengiama sumanios specializacijos strategija (kuria remiantis bus apibrėžtos šalies mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų raidos kryptys ir prioritetai), ruošiama valstybės inovacijų plėtros strategija, vyksta parengiamieji darbai 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiui, gryninami klasterių, mokslo ir technologijų parkų, slėnių ir kitų inovacijų sistemos dalyvių plėtros planai.

Todėl dabar ypatingai svarbu į politikos formavimą bei prioritetų nustatymą įtraukti suinteresuotąsias privataus ir viešojo sektoriaus šalis: visuomenės, verslo ir mokslo atstovus. Nes tik tokiais partnerystės principais paremtas politikos formavimo procesas leidžia valdžios atstovams aiškiau suvokti egzistuojančias problemas ir jas įvertinus priimti sprendimus, lemiančius esminius pokyčius bei geriau išnaudoti visas tobulėjimo ir plėtros galimybes.

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ yra vienas pagrindinių valstybės socialinių partnerių, kuris aktyviai dalyvauja formuojant šalies ekonomikos politiką, teikia pastabas ir pasiūlymus rengiant įstatymų projektus. Per daugiau nei dešimt metų, apjungus mokslo, verslo bei politikos sričių atstovus, mums pavyko suformuoti plačią ir stiprią bendruomenę, galinčią teikti pagrįstas pozicijas, turinčias svarų indelį priimant valstybės mastu reikšmingus sprendimus.

2013 m. spalio 23 d. atvirame visuomenei renginyje mes pristatysime susistemintą ir koncentruotą vykstančių pokyčių apžvalgą, pagrindines inovacijų politikos iniciatyvas. Bus kalbama klasterių, slėnių, mokslo ir technologijų parkų, sumanios specializacijos, temomis.

Kviečiame dalyvauti !

Renginio programa:
http://www.zef.lt/wp-content/uploads/ZEF-spalio-23d-renginio-programa-v5.pdf

Registracija:
http://goo.gl/0d5gWn

 

Share with:

FacebookGoogleLinkedInPocket