Jauno verslo proveržį užtikrins profesionali, motyvuota ir rezultatyvi komanda

Aurimas Bakas

Verslo variklis yra žmonės, todėl vienas svarbiausių iššūkių, su kuriuo susiduria jaunas proveržio siekiantis inovacinis verslas yra motyvuotos, stiprios, pasitikinčios, nebijančios rizikuoti, gebančios dirbti įvairialypėje aplinkoje ir rezultatyvios komandos suformavimas. Būtent profesionali komanda yra verslo sėkmės pamatas, ypač stiprios konkurencijos, jaučiamos visose nišose, sąlygomis. Dažniausiai jaunos įmonės dar negali pasigirti dideliais tiek materialiais, tiek žmogiškaisiais ištekliais, todėl turint mažą komandą, kiekvieno darbuotojo indėlis siekiant bendro rezultato ir tikslo yra itin reikšmingas. Taip pat svarbu, kad komandą papildantys jau turėtų tam tikrų žinių ir įgūdžių, nes dažnai jaunos įmonės spartaus augimo laikotarpiu neturi galimybių papildomai ugdyti naujų darbuotojų.

Įžvalgomis apie jauno inovacinio verslo sėkmei ir proveržiui reikalingus specialistus ir jų ugdymą dalinasi į pasaulines rinkas orientuotų ir įvertinimų nacionaliniu bei tarptautiniu mastu sulaukusių jaunų įmonių vadovai: mobiliąsias mokėjimų sistemas kuriančio ir vieno iš penkių Lietuvos startuolių, pritraukusių didžiausias užsienio investicijas, „WoraPay“ direktorius Aurimas Bakas, vienos pažangiausių jaunų aukštųjų technologijų įmonių, investuojančių į IT specialistų ugdymą, „1ClickFactory“ personalo atrankų vadovė Gintarė Juškaitė-Olechnovič ir jaunos įmonės, kuriančios inovatyvią programinę įrangą išskirtinai žemės ūkio sektoriui, „ART21“ direktorius Augustas Alešiūnas.

Profesionalumas ir globalus mąstymas – esminės pasaulinio konkurencingumo sąlygos

Sparčiai kintanti socialinė, ekonominė ir technologinė aplinka reikalauja nuolatinių pokyčių ir pažangos. Kalbėdami apie pagrindinius jauno inovacinio verslo laukiančius ateities iššūkius, įmonių atstovai pamini finansavimą, veiklos ir procesų optimizavimą bei standartizavimą, tačiau pagrindinį dėmesį skiria tinkamos komandos, kuri gebėtų ne tik numatyti būtinus pokyčius, bet ir juos įgyvendinti, suformavimui. Svarbiausios komandos kompetencijos, būtinos verslo augimui ir proveržiui pasiekti bei kurias akcentuoja įmonių vadovai, yra profesionalumas, pasitikėjimas, motyvacija, iniciatyvumas, gebėjimas greitai keistis ir koncentruotai siekti bendrų rezultatų, į problemų sprendimą orientuotas mąstymas, globalios rinkos tendencijų išmanymas ir pasaulinio konkurencingumo siekimas.

Augustas Alešiūnas

„Dabar kaip niekada aktualu atrasti tai, kas gali drastiškai pakeisti kasdienius įpročius. Ateities verslas turės susikoncentruoti ir vis greičiau prisitaikyti prie itin dinamiškai besikeičiančios rinkos ir mažiau dėmesio skirti jau sukauptoms žinioms. Sėkmingas verslininkas yra tas, kuris sugeba sistemingai auginti savo įmonę bei kontroliuoti procesus, o svarbiausia – komandos rankomis realizuoti idėjas. Taigi visų pirma turi būti puikiai kartu veikianti komanda, kurios nariai atlieka savo funkcijas, mato vieningą ateities viziją ir pasitiki vienas kitu. Bendra idėja ir tikslai yra labai svarbūs, norint sukurti kažką naujo, o specialistai turi būti įžvalgūs, inovatyvūs ir žingeidūs naujovėms. Surasti tinkamų žinių turintį komandos narį yra gana lengva, tačiau surasti žmogų, kuris tikėtų įmonės vizija ir veikla jam patiktų – tai didžiausias iššūkis. Manau, svarbiausia yra būti atviriems, skaidriems ir pasiūlyti tai, ko specialistai negali gauti kitur“, – sako jauno sėkmingo ir inovatyvaus verslininko apdovanojimus pelnęs Augustas Alešiūnas, „ART21“ direktorius.

Gintarė Juškaitė-Olechnovič

Jauno inovacinio verslo komandos vienybę, pasitikėjimą ir gebėjimą papildyti vienas kitą išskiria ir Gintarė Juškaitė-Olechnovič, įmonės „1ClickFactory“ personalo atrankų vadovė. „Pastaruoju metu daug kalbama apie tai, jog siekiant turėti sėkmingą verslo komandą neužtenka vien profesine prasme kompetentingų specialistų. Vis dažniau vadovai buria tokią komandą, kuria gali pasitikėti ir kuri ne tik kurs pridėtinę vertę, puikiai vykdydama jai paskirtas profesines užduotis, tačiau ir generuos naujas idėjas bei iniciatyvas. Jaunam verslui ypač svarbios tiek profesinės, tiek ir bendrinės kompetencijos. Dažnai tokios kompanijos dar neturi pakankamai pajamų, daug investuoja, nėra tiksliai susidėlioję procesų, kad galėtų samdyti kelis specialistus, kurie atsvertų vienas kito minusus. Todėl ieško įvairiapusiškų specialistų, kurie ne tik išmanytų atliekamą funkcinį darbą, tačiau turėtų ir puikius bendrinius gebėjimus – būtų veržlūs, atkaklūs, gebėtų greitai spręsti problemas, prisitaikytų prie pokyčių ir aplinkos, imtųsi iniciatyvų. Toks yra jaunas verslas – būtent tokių žmonių ir ieškoma“, – pasakoja Gintarė.

Aurimas Bakas, įmonės „WoraPay“ direktorius akcentuoja, kad gerų ir motyvuotų darbuotojų trūks visada ir visuose lygiuose, o mokėjimas motyvuoti ir stumti į priekį save, komandą ir įmonę yra kertinė savybė bet kuriam augančiam verslui. „Išskirčiau dvi pagrindines gebėjimų kryptis – tai sugebėjimas išvesti organizaciją į dideles rinkas ir mokėjimas transformuoti kompaniją tuomet, kai to reikia. Gimę, užaugę, mokęsi ir pradėję dirbti mažoje rinkoje, neturime suvokimo, kaip sukurti aukštą pridėtinę vertę pasauliniu mastu, kur veikia ne tik rinkos dėsniai, tačiau ir kultūriniai, kalbos, verslo supratimo ir kiti niuansai. Smagu matyti vis daugiau kompanijų, kurios įveikia šią kartelę. Tačiau iššūkiai nesiliauja. Tuomet reikalingas gebėjimas keistis ir toliau inovuoti, kad įmonė ir jos darbuotojai neužmigtų. O jei jau užmigo, yra ištisas menas sugebėti juos pažadinti ir nukreipti norima linkme“, – apie sėkmingo verslo komandą pasakoja Aurimas.

Jaučiamas jauno verslo proveržiui reikalingų specialistų trūkumas

Lietuvoje susiduriame su gana dviprasmiška situacija, kai iš verslo pusės dažnai girdime apie reikiamų kompetencijų ir įgūdžių specialistų trūkumo problemą, nors nedarbo lygis šalyje yra pakankamai aukštas ir kasmet nemažai baigusių aukštąsias mokyklas papildo bedarbių gretas. „Ne paslaptis, jog daugybė informacinių technologijų įmonių Lietuvoje ir visame pasaulyje susiduria su problema ieškant tinkamų specialistų. Mūsų atveju, šią situaciją apsunkina tai, jog Lietuvoje reikiamos patirties specialistų yra labai mažai arba jie jau dirba mūsų partneriams. Laikomės nuostatos nevilioti darbuotojų iš tokių kompanijų, todėl šią problemą sprendžiame patys, ugdydami mums reikiamus specialistus. Šiam tikslui prieš ketverius metus pradėjome organizuoti kasmetines mėnesį trunkančias IT akademijas, kurių metu studentai įgauna teorinių žinių apie programas, su kuriomis dirbame, bei turi galimybę šias žinias pritaikyti praktiškai patariant ir prižiūrint įmonės darbuotojams. Taip pat pradėjome dairytis specialistų ir kaimyninėse šalyse. Smagu, jog kitų šalių specialistų susidomėjimas darbais Lietuvoje auga ir, panašu, jog ateityje tik didės“, – apie įmonės augimui reikiamų žmonių paieškos problemas ir jų sprendimo būdus pasakoja „1ClickFactory“ personalo atrankų vadovė.

Aurimas atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje vis dar labai svarbus finansinis aspektas ir geriausius žmones reikia tiesiog pirkti, tačiau vis daugėja atvejų, kai specialistus suvilioja produktas, vertybės ar asmenybės, todėl jaunoms įmonėms svarbu mokėti apie save pasakyti: mes esame išskirtiniai, įdomūs, augantys, besidalinantys ir t.t.

Būtinas nuolatinis verslo ir aukštųjų mokyklų dialogas

Ugdant šiuolaikiniam ir ateities verslui reikalingus specialistus, gebančius kurti aukštą pridėtinę vertę, globaliai mąstančius, siekiančius pasaulinio konkurencingumo, būtinas efektyvus verslo ir aukštųjų mokyklų dialogas bei  nuolatinė partnerystė. Ir jau galima kalbėti apie pirmuosius rezultatus – aukštosios mokyklos tampa vis atviresnės ir įtraukia verslą formuojant studijų ir praktinio mokymo programas, siekiant kad jos atitiktų šiuolaikinius globalios rinkos poreikius, o verslas daug aktyviau dalyvauja aukštųjų mokyklų gyvenime tobulinant studijų programas, suteikiant praktikos vietas, skaitant paskaitas, skiriant vardines stipendijas, kai kurios įmonės net pačios investuoja į reikiamų specialistų ugdymą organizuojant įvairias akademijas, kuriant bendradarbiavimo laboratorijas ir kt. Džiugu, kad ir mokyklos tampa atviros ir siekia ugdyti kūrybiškas asmenybes, skatina sąmoningai ir atsakingai rinktis ateities specialybes, o verslas noriai dalyvauja tokiose iniciatyvose ir supažindina moksleivius su profesijų galimybėmis. Taip pat matome ir valdžios iniciatyvas, siekiant didinti Lietuvos verslumo lygį – kuriamos verslumo skatinimo programos, skiriamos investicijos studijų programų tobulinimui ir jų atitikimui darbo rinkos poreikiams, kūrybiškumo, lyderystės ugdymui ir kt.

Tačiau Lietuvoje vis dar neturime nuoseklios verslumo ir globalios rinkos sąlygomis gebančių konkuruoti specialistų ir verslo lyderių  ugdymo sistemos. Taigi svarbu, kad šis bendradarbiavimas ir šie verslumo skatinimo veiksmai nebūtų vienkartiniai, bet taptų nuoseklūs ir nuolatiniai, kad verslas, mokslas ir valdžia vieningai siektų tikslo, ir galbūt ateityje sumažės darbo nerandančių ar ne pagal specialybę įsidarbinančių specialistų skaičius, o į verslą įsilies reikiamų kompetencijų turintys profesionalai, gebantys sėkmingai įgyvendinti idėjas, efektyviai prisidedantys prie spartaus ir stabilaus verslo augimo bei gebėjimo konkuruoti pasauliniu lygiu.

„Svarbu suprasti, jog universitete rengiami specialistai įgyja tam tikros specialybės pagrindus ir ugdo bendrinius gebėjimus, o dirbdami gilinasi į vieną ar kelias pasirinktas sritis. Būtų keista iš jauno specialisto tikėtis, kad jis turės visas reikiamas kompetencijas. Norint tai pasiekti, reikia į tokį jauną specialistą pakankamai daug investuoti ir laiko, ir pinigų, tačiau dažniausiai rezultatas būna to vertas. „1ClickFactory“ IT akademija būtent tai ir daro – atrenkami studentai, kurių bendriniai gebėjimai ir specialybės pagrindai atitinka įmonės lūkesčius ir tuomet investuojama į jų mokymą. Taigi verslas turėtų nebijoti rizikuoti ir pats investuoti į specialistų paruošimą bei kalbėtis ir aktyviau bendradarbiauti su švietimo institucijomis, kad ugdomų specialistų žinios ir gebėjimai atitiktų verslo poreikius“, – sako „1ClickFactory“ personalo atrankų vadovė.

„WoraPay“ vadovas atkreipia dėmesį, kad IT srityje jau yra visas klasteris Lietuvos kompanijų, kurios pradeda mokyti studentus ir su jais dirbti nuo pirmojo kurso. „Rinka yra maža, poreikiai keičiasi, tad natūralu, kad yra nuolatinis trūkumas talentų ir kompetencijų, be to, pagaliau atsirado programos, kurios padeda žmonėms suprasti, kokie yra individualūs jų tikslai, ko jie nori iš aukštojo mokslo ir profesinės karjeros. Vieno dalyko, kurio pasigendu, tai verslumo pamokų nuo penktos klasės dar mokykloje. Taip pat reikalingas pasaulinis kontekstas ir galimybė dirbti, mokytis ir klysti jame, nes ne visuomet pirma verslo idėja būna sėkmingai įgyvendinama. Kaip blogai beskambėtų, bet tiek verslas, tiek valdžia, tiek aukštosios mokyklos turi eksportuoti žmones iš Lietuvos, kad šie išmoktų kurti verslą konkurencingiausiose pasaulio aplinkose, o tuomet sugebėti juos motyvuoti sugrįžti“, – teigia Aurimas Bakas.

Konkurencingas ir našus žmogus kuria verslo ir valstybės pažangą

Jaunų inovacinių verslų sėkmę ir proveržį užtikrins gebėjimas tinkamai integruoti ir sutelkti aukščiausios kvalifikacijos žmogiškuosius išteklius, ir tai yra vienas svarbiausių veiksnių, lemsiančių, kokia dalis naujai įsteigtų technologinių įmonių gebės prisitaikyti prie nuolatinių iššūkių, turės potencialo sparčiai augti, konkuruoti ne tik nacionaliniu, bet ir pasauliniu lygiu bei taps sėkmingomis verslo lyderėmis.

Esminius pokyčius ugdant šiandieniniam ir ateities jaunam inovaciniam verslui reikalingus specialistus bei lyderius užtikrinti gali nuolatinis ir atviras verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavimas, gebėjimas ne tik kalbėti apie iškylančias problemas, bet ir jas spręsti. Nes tik atviras, kūrybingas, atsakingas, konkurencingas,  ir gebantis našiai dirbti žmogus kurs asmeninę, verslo, visuomenės ir visos valstybės gerovę bei pažangą.

Share with:

FacebookGoogleLinkedInPocket