R. Krasauskienė – svarbu netgi tai, kas guli ant tavo darbo stalo

Projektas „Verslo mentorystė mokykloms“, tai asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vykdoma mentorystės programa mokyklų direktoriams. Inicijuojant pokyčius mokykloje ar siekiant proveržio pravartu turėti galimybę pasitarti su didelę vadybinę patirtį turinčiais žmonėmis. Būtent verslo atstovai – mentoriai, dirbdami kartu su mokyklų direktoriais jiems padės įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, pasidalins savo sukaupta patirtimi.

Šia galimybe pasinaudojo Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė Rūta Krasauskienė, kuriai šiuo metu mentoriauja UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius Algimantas Markauskas. Rūta džiaugėsi, kad įgyta patirtis ir žinios jau atnešė rezultatų. „Susipažinome su LEAN valdymo sistemos praktiniu taikymu, o tai leido išsigryninti svarbiausius dalykus, kuriuos turėtume ir galėtume taikyti savo praktikoje. Kartais smulkmenos sujaukia darbotvarkę – dabar man aišku, kad svarbu netgi tai, kas guli ant tavo darbo stalo“, − teigia ji.

Rūta pasakoja, kad dabar gimnazijoje baigtas vykdyti visuotinis gimnazijos mokinių, mokytojų ir tėvų anketavimas, naudojant iqesonline klausimyną. „Suvedę anketų duomenis turime mūsų gimnazijos ugdymo proceso, veiklos kokybės, edukacinių aplinkų kokybės, psichologinio mikroklimato ir vadybinės veiklos vertinimo analizę. Jau nuo vasario pradžios vykdome refleksiją su tais pačiais  metodinių grupių pirmininkais bei administracija, o nuo vasario vidurio pradėjome išsamią atliktų tyrimų rezultatų analizę. Kovo pabaigoje pradėsime strateginio planavimo sesijas, kurių metu formuluosime gimnazijos tikslus, kuriuos įgyvendinsime nuo 2019 m. pradžios. Esame dar suplanavę LEAN vadybos filosofijos pristatymą gimnazijos mokytojams.“

R. Krasauskienė teigia, kad bendradarbiavimas su „Thermo fisher Scientific“  sudarė galimybę įtraukti daugiau aktyvių mokytojų į gimnazijos valdymą, peržvelgti gimnazijos bendruomenės narių funkcijas, jas aptarti ir labiau reglamentuoti veiklą. „Be jokios abejonės – tai iššūkis mums visiems, bet kartu ir galimybė tobulėti ir mokytis.“