Aukštosios mokyklos priėmė daugiau nei 27 tūkstančius studentų

Paskelbti 2014 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatai. Šiemet studijas universitetuose ir  kolegijose pradės per 27 tūkstančius pirmakursių, daugiai nei pusei jų studijas finansuos valstybė.

Per bendrąjį priėmimą studijų sutartis studijuoti valstybės finansuojamose vietose, valstybės nefinansuojamose su studijų stipendija ir tikslinio finansavimo pasirašė 14 808 asmenys, valstybės nefinansuojamose vietose – 12 230 asmenų.

Apie 40 proc. stojančiųjų renkasi studijuoti socialinių mokslų srities programas, tačiau šių programų populiarumas po truputį mažėja. Besirenkančiųjų šias studijas universitetuose ir kolegijose šiemet 3 proc. mažiau nei 2013-aisiais.

Didėjančios traukos tendencijos šiemet vėl stebimos medicinos ir sveikatos mokslų bei informatikos ir informacinių technologijų studijų kryptyse. Pageidaujančių studijuoti mediciną ir su ja susijusius mokslus padaugėjo maždaug 3 proc. Fizinių mokslų sritis, kuriai priskiriama viena iš populiariausiųjų studijų programų – programų sistemos – šiemet tarp stojančiųjų buvo beveik 1 proc. populiaresnė nei pernai.

Šių metų bendrajame priėmime į 43 Lietuvos aukštąsias mokyklas – 20 universitetų ir 23 kolegijas – dalyvauti užsiregistravo 39 712 asmenų, 2013 m. – 41 015. Priėmimo sąlygas tenkino ir konkurse dalyvavo 34 431 stojantysis, 2013 m. – 35 492, iš jų 21 247 šių metų laidos abiturientai, 2013 m. – 21 734. 13 184 stojantieji bendrojo lavinimo mokyklas yra baigę anksčiau nei 2014 metais.

Nors abiturientų šiais metais yra beveik dviem tūkstančiais mažiau nei pernai, bendras stojančiųjų, kurie tenkina konkurso sąlygas, skaičius nesumažėjo. Šių metų laidos abiturientų, siekiančių studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, santykinė dalis gerokai didesnė nei praėjusiais metais. Nesumažėjo ir anksčiau vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų.

Pedagoginės motyvacijos įvertinimą šiemet praėjo 1 118 asmenų, 2013 m. – 1 189, o 1 560 stojančiųjų į menų universitetines bei 835 stojančiųjų į kolegines menų studijų programas išlaikė stojamuosius egzaminus.

Priėmime dalyvavo 1 177 asmenys, turintys bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą, 2013 m. jų buvo 1 418. Iš jų 1 021 sudarė studijų sutartis, 2013 m. – 1 250. Konkursuose taip pat dalyvavo 175 dalykinių olimpiadų laimėtojai, iš jų 160 buvo pakviesti studijuoti, 140 sudarė studijų sutartis.

Iš 258 sportinių pasiekimų turinčių stojančiųjų 237 sudarė studijų sutartis.