Būtina skaidri ir rezultatais grįsta mokyklų vadovų atrankos ir atestacijos sistema

„Kaip ir įmonės raktas į sėkmę yra vadovas, taip ir mokykloje“, – teigia Žinių ekonomikos forumo (ŽEF) Tarybos pirmininkas Mindaugas Glodas. Būtent dėl šios priežasties turime skirti didžiules pastangas tam, kad mokyklose dirbtų aukščiausias kompetencijas ir geriausius rezultatus rodantys vadovai. Šias ir kitas idėjas, kaip gerinti Lietuvos švietimo situaciją, ŽEF Tarybos nariai pristatė susitikime su Švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene.

Kiekviena mokykla yra skirtinga. Turime gerų mokyklų, kurios gali nustebinti savo pažanga, kūrybiška mokymosi aplinka, naudojamais šiuolaikiškais mokymo metodais, motyvuotais mokytojais, atvira bendravimo kultūra. Tačiau liūdina tai, kad vis dar turime ir tokių mokyklų, kuriose sunkiai vietą randa edukacinės inovacijos, naujausios technologijos, nuoširdus bendravimas. Dažnai manoma, kad miesto mokyklos yra pažangesnės ir gali pasiekti geresnių rezultatų. Tačiau didžia dalimi šiuos skirtumus lemia ne vieta, kurioje įsikūrusi mokykla, ar vietos valdžios palaikymas, bet pačių mokyklų vadovai ir bendruomenė, kurie sugeba sėkmingai auginti mokyklą. Šias sąsajas parodo ir įvairūs užsienyje bei Lietuvoje daryti tyrimai.

„Turime investuoti į mokyklų vadovų bei mokytojų bendrąsias kompetencijas, kad jie netrukdytų pokyčiams, o kaip tik juos inicijuotų ir aktyviai skatintų. Todėl mes siekiame prisidėti kuriant skaidrią mokyklų vadovų atrankos ir atestacijos tvarką, kuri būtų paremta realiais rezultatais – mokyklos pažangos įvertinimu. Didžiausia problema, kurią matome ir kurią norime išspręsti – dabartinė atestacija yra formali, popierinė, tik iš dalies susieta su mokyklos rezultatais. Jei norime, kad į mokyklas ateitų profesionalai, gebantys kurti atvirą ir augančią mokyklą, turime remtis objektyviais duomenimis. Taip pat svarbu, kad vertinime dalyvautų ir socialiniai partneriai – verslas, tėvai, mokiniai“, – sako Mindaugas Glodas, ŽEF Tarybos pirmininkas.

Arminas Varanauskas, ŽEF direktoriaus pavaduotojas teigia, kad ir pedagogų atestacijos tvarką būtina susieti su mokinių pasiekimais. „Mokyklos pažangai svarbi ir mokytojų kvalifikacija, motyvacija bei aktyvus dalyvavimas mokyklos gyvenime. Pedagogus reikia vertinti ne pagal išklausytų kursų ar turimų mokymų sertifikatų skaičių, bet pagal realius mokinių pasiekimus. Dabartinė praktika daugiau orientuota į reikiamų pažymėjimų surinkimą, nei į realių kompetencijų didinimą. Tai sukuria tokią situaciją, kai mokyklose trūksta motyvuotų ir reikiamų gebėjimų turinčių mokytojų, nebijančių mokyti šiuolaikiškiau, kūrybiškiau ir galinčių parengti vaikus ne tik egzaminams, bet ir gyvenimui“, – sako A. Varanauskas.

ŽEF Taryba susitikimo su Švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene metu taip pat kalbėjo apie mokyklų savarankiškumo didinimo, atsižvelgiant į realius mokyklos veiklos rezultatus, svarbą, mokytojų autoriteto stiprinimą ir tiksliųjų mokslų (angl. STEAM – science, technology, engineering, arts and mathematics) ugdymo svarbą bei paramą tam.

Nuotrauka Švietimo ir mokslo ministerijos.

Share with:

FacebookGoogleLinkedInPocket