Investavimas į pedagogų rengimą padėtų gerinti šalies įgūdžių rezultatus

Šiuo metu vykstančioje virtualioje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) misijoje, ekspertai ir suinteresuotų šalių atstovai diskutuoja apie šalies įgūdžių sistemą. Birželio 2 d. dvejose iš misijos dirbtuvių dalyvavo asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius Arminas Varanauskas.

Viso šio projekto metu siekiama sudaryti šalies įgūdžių sistemos žemėlapį ir rasti tematinius prioritetus, pagal kuriuos nukreipus investicijas bus galima pagerinti šalies įgūdžių rezultatus. Šiuo metu yra sutartą dėl keturių prioritetinių sričių: jaunų žmonių įgūdžių, kurie reikalingi karjerai ir gyvenime, ugdymas; suaugusiųjų ir įmonių įsitraukimo į švietimą ir mokymą didinimas; efektyvesnis žmonių įgūdžių panaudojimas darbo vietose; įgūdžių politikų valdymo stiprinimas.

„Norint gerinti mokinių pasiekimus ypatingą dėmesį reikia skirti mokytojams ir mokyklų vadovams. Čia valstybė turėtų investuoti į tris įkurtus pedagogų rengimo centrus, stiprinant jų mokslinius tyrimus, skatinant tarptautinę tinklaveiką, kad jie galėtų pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas pedagogams. Valstybė turi suprasti, kad per dieną milžiniški pokyčiai neįvyksta, tarkim airiai kurdami savo pedagogų rengimo centrus numatė dešimtmečio planą ir skyrė tikslinį finansavimą tam – tokiu pačiu keliu turėtume eiti ir mes“, – teigia A. Varanauskas.

Tikslingas ir nuoseklus šalies įgūdžių sistemos stiprinimas gali atnešti visokeriopos naudos. Kaip rašoma Vyriausybės strateginės analizės centro tinklalapyje, tai padėtų užtikrinti, kad šalies gyventojai įgytų ir laiku atnaujintų reikiamas žinias bei įgūdžius, būtų kuriamos galimybės platesnei savirealizacijai ir didesniam konkurencingumui, bei kuriamos prielaidos pilietinės visuomenės ir demokratijos pagrindų tvirtinimui.

 

Nuotrauka iš vykusių virtualių EBPO misijos dirbtuvių.