Kūrybingumas – nepamainoma technologinės pažangos dalis

2013 m. EBPO duomenys rodo, kad menų mokymasis skatina matematikos, gamtos mokslų, skaitymo bei rašymo gebėjimų vystymąsi, gerina mokinių komunikavimo bei darbo komandoje įgūdžius, didina jų motyvaciją bei pasitikėjimą savimi. Tame pačiame tyrime teigiama, kad jaunuoliai, kurie mokėsi menų dalykų, turi didesnę tikimybę įsidarbinti ir ilgiau išlikti darbo rinkoje. Įžvalgas patvirtina ir UAB „Juodeliai“ generalinis direktorius Andrius Zimnickas: „Šiandien reikia talentingų ir kūrybiškų asmenybių, kurios gebėtų susidoroti su kritinėmis situacijomis ar pasiūlytų problemoms naujus sprendimo būdus.“

Anksčiau buvusią STEM sąvoką pakeitė dabar įsigalėjusi STEAM sąvoka, kur yra įtraukiama menų ir dizaino sritis. „A“ raidė čia atsiranda kaip siekiamybė kūrybinį inovatyvių technologijų naudojimą jungti su įvairiomis disciplinomis. Menų integracijos į technologijas svarbą pabrėžia ir asociacijos „Žinių ekonomikos forumo“ narys, UAB „Juodeliai“ generalinis direktorius Andrius Zimnickas.

„Žinios yra svarbi ir nepamainoma technologinės pažangos dalis, tačiau be kūrybingumo, tai būtų neįmanoma. Atlikti darbą galima blogai, gerai ir labai gerai. Blogai, dažniausiai reiškia jo neatlikti ar atlikti nekokybiškai – tai suponuoja, kad žmogus neturi tam tikrų reikalingų įgūdžių ir žinių. Toks rezultatas neveda į priekį nei įmonės, nei darbuotojo. Norint atlikti darbą gerai, reikia pasitelkti žinias, kas reiškia, kad tikėtina, jog turėsime kokybišką produktą, kurį galėsime pasiūlyti pirkėjui. Siekiant atlikti darbą labai gerai – reikia ne tik žinių, tačiau ir kūrybinio mąstymo. Tai įmonę pakelia į novatorišką, žiniomis ir kūrybiškumu grįstą lygmenį“, – teigia jis.

Prasidėjus ketvirtajai pramonės revoliucijai reikalavimai žmonių darbo jėgai kinta. Anksčiau naudoti ugdymo metodai, dar anksčiau vadintose „darbų“ pamokose atgyveno, nes šiandien reikia žmonių su aukštesniais gebėjimais. „Reaguojant į tai, bendradarbiaudami su trimis institucijomis įkūrėme Kalėdinių medelių ir dekoratyvinių augalų demonstracinę – mokomąją plantaciją, kurios vienas iš tikslų – integruojant įvairias disciplinas skatinti ne tik verslumo, tačiau ir kūrybingumo įgūdžius“, − dalinasi pavyzdžiu A. Zimnickas.

Kūrybingumo ugdymas, visų pirma, mokykloje labiausiai priklauso nuo mokytojo. Kokius metodus naudoja mokytojai ar bendradarbiauja tarpusavyje siekdami integruoti skirtingų dalykų turinį, ar organizuoja ugdymo procesą už mokyklos ribų. Visgi, kūrybingumas ugdomas ne tik mokykloje, neformaliuose būreliuose, bet ir namų aplinkoje.

Štai pavyzdžiui, vienas iš Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ rodiklių yra visuomenės dalis, mananti, jog vaizduotė yra viena svarbiausių savybių, kurią vaikas turi įgyti namuose 2008 m. siekė vos 6%. Lietuva pagal šį rodiklį lenkė tik Gruziją. A. Zimnickas mano, kad vyrauja nuostata, jog ugdymas, tai mokyklos reikalas ir nėra susiformavusios kultūros, kad tėvai aktyviai įsitrauktų į vaikų ugdymo procesą. „Mokyklos įvairiai stengiasi įtraukti tėvus į mokyklos gyvenimą – dalyvavimas mokyklos tarybos veikloje, tėvų komitetų suformavimas, tačiau siekdami, kad tėvai matytų ir aiškią praktinę naudą, sugalvojome iniciatyvą, kasmet apdovanoti geriausiai besimokančius įmonės darbuotojų vaikus. Tikimės, kad tai didina vaikų mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savimi, skatina siekti dar geresnių mokymosi rezultatų.“

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su partneriais UAB „Šviesa“ organizuoja „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus 2016“, kurių tikslas prisidėti prie pedagogo profesijos prestižo gerinimo. Šiemet bus apdovanoti 6 inovatyviausi mokytojai, remiantis pedagoginio profesionalumo, pedagoginės lyderystės, nuolatinio mokymosi ir technologijų naudojimo ugdymo procese kriterijais. Taip pat, šiais metais bus teikiamos ir 4 papildomos nominacijos, skirtos tarptautiškiausiai mokyklai, metų mokyklos vadovui, neformaliam STEAM teikėjui bei lrytas.lt publikos išrinktam mokytojui. UAB „Juodeliai“ yra „Inovatyviausio menų, technologijų mokytojo“ nominacijos steigėjai.

Aplikuoti ir nominuoti kandidatus kviečiame čia: www.mokytojuapdovanojimai.lt/aplikuok

Daugiau informacijos galite rasti iniciatyvos internetinėje svetainėje:www.mokytojuapdovanojimai.lt