MTEPI klausimais konsultuos ŽEF bendruomenės nariai

2017 m. liepos mėn. buvo patvirtinta nauja LR Vyriausybės Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) strateginės tarybos bei jos patariamosios ekspertų darbo grupės sudėtis. Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ į strateginę tarybą delegavo ŽEF tarybos pirmininką Mindaugą Glodą.

ŽEF taip pat teikė siūlymus tarybos patariamajai ekspertų grupės sudėčiai, į kurių daugelį buvo atsižvelgta. Tarp jų ŽEF siūlytas akcinės bendrovės „Amilina“ valdybos pirmininkas Danas Tvarijonavičius bei ŽEF Tarybos nariai: Lietuvos robotikos asociacijos direktorius Dr. Edgaras Leichteris, Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius Dr. Algimantas Markauskas bei AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius Arnoldas Šileika. Ekspertų grupėje dirbs ir kiti „Žinių ekonomikos forumo“ narių atstovai iš Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Mykolo Romerio universiteto bei Fizinių ir technologijos mokslų centro.

Primename, kad MTEPI taryba funkcionuoja kaip Vyriausybės komisija. Joje aptariami su mokslo, technologijų ir inovacijų plėtra susiję klausimai.