Naujuoju ES struktūrinių fondų finansavimo periodu – ypatingas dėmesys mokslo ir verslo bendradarbiavimui

Šiandien Lietuvos mokslų akademijoje įvykusioje diskusijoje apie žinių ir technologijų perdavimo vaidmenį mokslo ir verslo partnerysčių plėtrai švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pabrėžė mokslo poveikį visuomenei ir ekonomikai.

Kaip pažymėjo švietimo ir mokslo ministras, naujuoju ES struktūrinių fondų finansavimo periodu paramos priemonės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje bus nukreiptos ne tik į mokslo rezultatų generavimą, bet ir į tiesioginį jų poveikį socialinei ir ekonominei gerovei.

Renginio metu aptarta žinių ir technologijų perdavimo praktika Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, diskutuota mokslo ir verslo bendradarbiavimo klausimais, pristatytos ES struktūrinių fondų 2014–2020 paramos priemonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje.