Netikėti sprendimai mokykloje, kurie veikia

Kaip pastebėti tikrąją problemą, kuri mokykloje neleidžia siekti geresnių mokymosi pasiekimų? Kaip sėkmingai ją išspręsti? Grafikos dizaineris, iliustratorius Jonas Liugaila mano, kad kelias į ugdymo sėkmę yra grįstas domėjimusi ką daro mūsų mokiniai ir kasdienės patirties integravimu į ugdymo procesą.

Priėjimo būdai yra labai svarbūs, tačiau nėra lengva atrasti tinkamiausią. Mokytojų bendradarbiavimas yra didelė pagalba jiems patiems, o kartu ir įrankis mažinti fragmentiškumą tarp disciplinų, padedantis vaikams pamatyti pasaulio visumą. Jonas prisimena, kad dėl to programoje „Kūrybinėse partnerystės“ atsirado „Mokytojų klubai”, kurie veikia kaip erdvė bendradarbiavimui ir mokymuisi vieniems iš kitų, atidžiam savo praktikos peržiūrėjimui ir tobulinimui: „Patys mokytojai įvardina bendradarbiavimą kaip vertybę. Juk problemos kartojasi, sprendimo būdą kažkas atrado, kodėl jam juo nepasidalinus su kitu?“

Mokykla yra ta erdvė, kurioje turėtų būti eksperimentuojama, ieškoma netikėtų sprendimų, kasdienė patirtis ir žinios integruojamos į ugdymo procesą. Kuriantis praktikas Jonas pripažįsta, kad vadovautis šiuo požiūriu yra svarbu. Jis teigia, kad ir pats mato panašumų tarp savo kūrybinės veiklos ir darbo mokykloje ir dalinasi patarimu, kuris jam padėjo sudominti moksleivius pamokos turiniu: „Supratau, kad pamokos pradžioje turėtų būti tam tikra intriga, netikėtumas, kuri gali būti susieta su aktualija. Labai svarbu atrasti mokiniams artimus dalykus iš dabartinio gyvenimo. Kodėl mes atribojame mokyklą nuo išorinio pasaulio? Aktualija gali būti pamokos leitmotyvas!“

 

Share with:

FacebookGoogleLinkedInPocket


Tags: , , ,