Paskelbta EK pramonės konkurencingumo ataskaita: Lietuva

2014 m. rugsėjo 11 d. Europa paskelbė EK pramonės konkurencingumo ataskaitą.

Ataskaitoje atskira dalis skiriama Lietuvos pramonės konkurencingumui.

Lietuva vertinama kaip daranti pažangą, tačiau kartu pabrėžiamos šios pagrindinės problemos susijusios su žinių ekonomika:

  • Gamybos sektorius vis dar grindžiamas žemo ir vidutinio lygio pramonė, kuri remiasi žaliavomis, o ne žiniomis. Šios pramonės dalis bendrame šalies BVP sudaro daugiau kaip 20 %, o tai daro didelę įtaką bendram šalies konkurencingumui
  • Nors darbo našumas Lietuvoje auga, tačiau jis vis dar tesudaro 72 proc. ES vidurkio
  • Nors nedarbas Lietuvoje santykinai didelis, tačiau matomas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, labai žemas verslumo lygis

Sutinkate arba prieštaraujate išsakytai nuomonei? Turite ką papildyti ar replikuoti? Kviečiame išsakyti savo nuomonę bei siūlyti naujas, aktualias temas el. paštu: edgaras@zef.lt. Susisieksime su Jumis arba patalpinsime Jūsų ekspertinius komentarus ŽEF puslapyje. Siekiame kokybiškų ir argumentuotų diskusijų!