Rengiami nauji viešųjų pirkimų įstatymai

Giedrė Stumbrytė, 2014 m. rugsėjo 6 d. 

Apie bandymus tobulinti dabartinį viešųjų pirkimų įstatymą savo ekspertų nuomonę jau esame išsakę anksčiau. Šiuo metu Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pradėjo ruošti visiškai naujas viešųjų pirkimų įstatymų redakcijas, kurios įsigalios nuo 2016 metų.

Žadama, kad naujieji įstatymai tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms suteiks daugiau pasirinkimo galimybių ir lankstumo, sumažins administracinę naštą, taip pat leis pasitelkti viešuosius pirkimus gerinant verslo aplinką ir sąlygas įmonių novatoriškumui, skatinant žaliuosius pirkimus. Tokie pažadai girdėti ne kartą?

Turime daug patirties dalyvaudami panašaus pobūdžio iniciatyvose. Jeigu verslo sektorius ir pačios perkančios organizacijos tik pasyviai stebi kaip rengiami įstatymai ir neteikia argumentuotų pasiūlymų – valstybė priima įstatymus vadovaudamasi biurokratinio aparato logika. Tada apie geresnę verslo aplinką, įmonių novatoriškumą ir inovatyvius viešuosius pirkimus telieka tik pasvajoti.

Todėl aktyviai dalyvaujame viešųjų pirkimų įstatymo rengimo darbo grupės veikloje.

Siekiame suformuoti stiprią, ekspertų nuomonėmis grįstą poziciją, kuria galėtume remtis kurdami pokyčius bei siekdami didesnio viešųjų pirkimų efektyvumo. Kviečiame išsakyti savo nuomonę bei pastebėjimus adresu redakcija@zef.lt.