Tvarus vartojimas – Lietuvos piliečių akimis

2014 m. rudenį Lietuvoje pirmą kartą įvyko piliečių konsultacija, kurios tema – tvarus vartojimas. Tai yra išskirtinis metodas, kuris naudojamas, siekiant įtraukti paprastus piliečius į sprendimų priėmimų procesus. Ši konsultacija vyko 11-oje Europos valstybių, iš viso joje dalyvavo 1028 Europos piliečiai (Lietuvoje dalyvių buvo lygiai 100).

Žinių ekonomikos forumas parengė pirmąjį trumpraštį „Kuriantiems ateitį. Tvarus vartojimas – Lietuvos piliečių akimis“, kuriame apibendrinami ir pristatomi konsultacijos rezultatai bei labiausiai Lietuvoje išryškėjusios tendencijos, piliečių pozicijos ir pateikiamos rekomendacijos, kurios gali būti svarbios ateityje priimant su tvariu vartojimu susijusius sprendimus.

Trumpraščiuose „Kuriantiems ateitį“  bus apžvelgiamos dabartinės pasaulinės technologinės ir socialinės tendencijos, pateikiama objektyvi informacija apie galimą jų naudą bei kylančius iššūkius.