Tyrimai atskleidė, kokių permainų reikia mokslui ir studijoms Lietuvoje

Renginyje „Mokslas ir studijos Lietuvoje: žvelgiantiems giliau” Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) atskleidė permainas, šiandien reikalingas mokslui ir studijoms Lietuvoje.

„MOSTA atlieka daugybę tyrimų, analizuojančių Lietuvos mokslo ir studijų būklę, įvardinančią jos stipriąsias ir silpnąsias puses bei kylančius iššūkius. Kur slypi problemos? Vienas iš pagrindinių iššūkių – mokslo ir studijų valdymas, siekiant atliepti besikeičiančius darbo rinkos ir visuomenės poreikius. Taip pat reikia rasti būdus kaip užtikrinti mokslo ir studijų kokybę, konkurencingumą tarptautiniu lygiu“, – kalbėjo MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė.

Pasak Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės, tokių tyrimai ir jų rezultatai naudingi priimant sprendimus: „Viešojoje erdvėje girdime daug nuomonių, bet atliekami tyrimai parodo faktus ir tendencijas. Skaudulių tikrai yra. Ką mes galime padaryti, kad pradėtume juos gydyti? Pirmiausia, kiekvienas turi prisiimti atsakomybę ir galvoti, ką jis pats gali padaryti“, – sakė Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

MOSTA analitikai atkreipė dėmesį, kad šiuo metu mokslo ir studijų tinklas Lietuvoje veikia neefektyviai. Nors studentų skaičius mažėja, tačiau universitetų ir kolegijų skaičius išlieka toks pats, o studijų programų skaičius auga, net kai dalyje iš jų yra mažiau nei dešimt studentų. Neefektyviai išnaudojamas ir finansavimas, skiriamas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. Dar vienas svarbus kylantis iššūkis – mokslinių tyrimų finansavimas tampa labai priklausomu nuo Europos Sąjungos paramos.

Tyrimuose taip pat akcentuojamas žemas Lietuvos mokslo ir studijų tarptautiškumas – rengiama mažai  publikacijų su užsienio tyrėjais, dažniau teikiamos paraiškas nacionaliniam, o ne tarptautiniam konkursiniam finansavimui gauti. „Didelė Lietuvos piliečių dalis siekia aukštojo mokslo užsienyje, o užsienio studentams ir dėstytojams Lietuva nėra patraukli“, – tyrimo rezultatus pristatė MOSTA mokslo politikos stebėsenos skyriaus vedėja Kristina Masevičiūtė.

Vienas iš šiuo metu labiausiai diskutuojamų klausimų, kad į aukštąsias mokyklas ateina netinkamai tam pasirengę studentai. Skirtumai ypač ryškus tarp studijuojančių valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. 2015 m. mažiausias konkursinis balas valstybiniuose universitetuose valstybės finansuojamose ir su studijų stipendija vietose buvo 2,88, valstybės nefinansuojamose vietose – 0,34. „Palyginimui, 2015 m. valstybinius egzaminus, reikalingus stojimui, išlaikius mažiausiais balais, konkursinis balas – 1,6“, – sakė MOSTA studijų politikos analizės skyriaus vedėja dr. Julija Umbrasaitė.

Šiais metais MOSTA atliktas absolventų stebėsenos tyrimas atskleidė, kad nors dauguma absolventų įsidarbina, didelė dalis jų dirba žemesnės kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Ši problema, kad absolventų įgūdžiai neatitinka darbo rinkos poreikių, dažnai įvardinama tarptautinėse rekomendacijose Lietuvai.

„Tačiau mūsų darbas – ne tik analizuoti faktus ir informaciją. Mes taip pat kuriame ir platformą diskusijai. Tikiu, kad kartu susirinkusi akademinė bendruomenė, verslininkai, sprendimų priėmėjai gali rasti sprendimus šiems kylantiems iššūkiams“, – sakė MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė.

Daugiau informacijos: www.mosta.lt

Share with:

FacebookGoogleLinkedInPocket