We the Internet: kokią interneto ateitį mato ekspertai?

Birželio 5–6 d. vykusiame virtualiame „We the Internet“ suinteresuotųjų šalių dialoge atstovai iš 80 pasaulio šalių, tarp kurių – ir iš Lietuvos, įvardino septynias rekomendacijas, kuriomis vadovaujantis turi būti reformuojama dabartinė interneto valdymo struktūra. 

Dialogas buvo sudarytas iš dviejų dalių: pirma dalyviai vertino vienoje iš Jungtinių Tautų ataskaitų apie skaitmeninį bendradarbiavimą pristatytus interneto valdymo ateities scenarijus, po to, suinteresuotų šalių atstovų dėmesys buvo sutelktas į klausimą – kaip reformuoti dabartinę interneto valdymo struktūrą.

Šių diskusijų dėka buvo parengtos septynios pagrindinės rekomendacijos ir įvardintos veiklų sritys, kurios padės numatytus tikslus įgyvendinti. Rekomendacijos yra:

  1. Dėl skaitmeninio bendradarbiavimo ateities turi būti pereinama prie hibridinės architektūros.
  2. Sąžiningas reikiamų resursų skyrimas yra esminis aspektas norint veiksmingo skaitmeninio bendradarbiavimo.
  3. Valdymo reformų centre turi būti siekis gerinti įtraukimą.
  4. Tarp suinteresuotų šalių ir kitų įstaigų reikalingas geresnis koordinavimas ir bendradarbiavimas.
  5. Valdant tokias sudėtingas sistemas reikalingas skaidrumas ir aiškumas.
  6. Pasitikėjimas turi būti kuriamas atvirumo, sąžiningo bendradarbiavimo ir efektyvaus bei stabilaus vadovavimo pagalba.
  7. Interneto valdymo forumas + (angl. – Internet Governance Forum + (IGF+) iš diskusijų forumo turi tapti sprendimus priimančiu vienetu.

Daugiau apie šias rekomendacijas, jas lydinčius veiksmus bei ką tai reiškia kiekvienam iš mūsų galite sužinoti We the Internet svetainėje

Nors šiuo metu interneto valdymo temomis dažnai diskutuoja tik šių sričių ekspertai, netrukus, panašiose dialoguose bus kviečiami dalyvauti visi. Spalio 10 d. planuojamose visame pasaulyje vykstančiose diskusijose įsitraukti į sprendimų priėmimą apie interneto ateitį bus kviečiami visi piliečiai.

Šių visuotinių dialogų iniciatoriai yra „Missions Publiques“ kartu su svarbiausių pasaulio partnerių koalicija: Vokietijos bei Šveicarijos vyriausybės, UNESCO, Europos Komisija ir Europos Taryba, Pasaulio Ekonomikos Forumu, „Internet Society“, „Wikimedia Foundation“, „Web Foundation“ ir privataus sektoriaus atstovais „Google“ bei „Facebook“.