Posts Tagged ‘bendradarbiavimas’

Vaikui užauginti reikia viso kaimo pastangų: vienas klausimas ir penki žingsniai gerinant mokyklos ir socialinių partnerių bendradarbiavimą

Visapusio asmens ir esminių kompetencijų ugdyme mokyklos nėra paliktos vienos. Įvairios organizacijos yra pasirengusios prie to prisidėti. Mokyklos, būdamos atsakingos už mokinių ugdymą gali išnaudoti tą norą ir vystyti partnerystes, kurios turėtų reikšmingą įtaką mokinių mokymuisi.

Nesvarbu, kokią patirtį mokykla turi bendradarbiavime su socialiniais partneriais šiuo metu – visuomet yra ko galima pasisemti. Karts nuo karto yra naudinga įvertinti egzistuojančias partnerystes ir nusimatyti naujas. Šiame straipsnyje rasite kelias mintis, galinčias padėti tokiame procese.

(Per)mąstyti „kodėl“

Tikros, nuoširdžios ir bendros priežastys bendradarbiavimui yra jo sėkmės garantas. Aiškiai įvardinkite, ko norite pasiekti ir kas svarbu mokyklos partneriui.

Štai kelios temos mokykloms, kurios gali padėti pagrįsti bendradarbiavimo prasmę, vertinant mokinių ir mokytojų poreikius:

  • Mokiniams yra naudinga susitikti su žmonėmis dirbančiais skirtinguose sektoriuose – įkvėpimui, motyvacijai, karjeros planavimui ir leidžiant geriau suprasti kaip veikia pasaulis;
  • Mokytojų ir socialinių partnerių bendradarbiavimas gali padėti akademinius konceptus susieti su realiu gyvenimu;
  • Galima efektyviai išnaudoti galimybes, žinias, gebėjimus, ryšius ir kitus išteklius esančius bendruomenėje – mokinių ir mokytojų labui;
  • Tai padeda išlaikyti mokyklos ryšį su likusia visuomene – lengviau suprasti lūkesčius bei besikeičiantį mokyklos vaidmenį.

Pagrindę, kodėl bendradarbiavimas svarbus mokyklai, pabandykite suprasti, kodėl tai reikalinga partneriui. Panaudokite tą supratimą, galvojant apie bendradarbiavimo alternatyvas.

Dažniausiai pasitaikančios socialinių partnerių bendradarbiavimo su mokyklomis priežastis:

  • Galėjimas prisidėti prie visuomenės vystymosi, investicija į švietimą;
  • Rūpestis organizacijos reputacija, įvaizdžio formavimas, siekis tapti patrauklesniu darbdaviu;
  • Galimybė motyvuoti darbuotojus naujomis užduotimis ir iššūkiais, komandinio darbo stiprinimas;
  • Galimybė gerinti bendravimo, pristatymo, mentorystės ar kitus darbuotojų gebėjimus.

Apgalvokite, kaip galite padėti savo partneriui pasiekti jo turimus tikslus, leisdami padėti mokyklai. Ieškokite bendrų ar viena kita papildančių temų, abejoms organizacijoms naudingų sprendimų, sinergijos. Atsakymus į „kodėl bendradarbiaujame“ privalo turėti abi organizacijos. Kai turite atsakymą „kodėl“ – galite pereiti prie 5 žingsnių.

Pirmas žingsnis. Identifikuokite potencialius partnerius

Kokio tipo partnerių ieškote? Ko tikitės iš partnerio? Kokios organizacijos yra įdomiausios mokiniams? Kokiose organizacijose dirba mokinių tėvai? Svarbu nepamiršti, kad Lietuvoje yra daug įvairių švietime dirbančių nevyriausybinių organizacijų ar konkrečių iniciatyvų skirtų vaikams ir jaunimui, kurios gali būti aktualios šioje partnerystėje.

Antras žingsnis. Užmegzkite kontaktą

Susisiekite su partneriais – parašykite, paskambinkite ar aplankykite potencialius partnerius. Jei nuspręsite pradėti nuo elektroninio laiško, tai paplitusi praktika po kelių dienų paskambinti ir pasiteirauti ar gavėją pasiekė laiškas. Gyvi susitikimai, be abejo, yra geriausias būdas stiprinti asmeninį ryšį bei pasinerti į gilesnio lygmens aptarimus. Būtent kontakto užmezgimo stadijoje vertėtų partneriui pristatyti savuosius bendradarbiavimo „kodėl“.

Trečias žingsnis. Susitarkite dėl bendradarbiavimo turinio

Visos partneriaujančios organizacijos turėtų paskirti atsakingus už partnerystę asmenis. Į partnerystės aptarimą kuo anksčiau įtraukiate savo komandos narius, kurie turės prisidėti prie numatomų veiklų, tam, kad būtų užtektinai laiko veiklų savininkiškumui išsivystyti. Kartu planuojant veiklas bus pasiektas didesnis visų pusių įsipareigojimas parengtam planui. Tai taip pat minimalizuos nesukalbėjimų riziką įgyvendinant veiklas.

Išsikelkite tikslus (kaip žinosite, kad pasisekė?) ir parenkite veiksmų planą. Ir ypatingai svarbu! Susitarkite kaip dirbsite kartu, kaip vertinsite pažangą ir užtikrinsite tarpusavio komunikaciją.

Ketvirtas žingsnis. Palaikykite sveikus santykius

Palaikykite nuolatinį ir proaktyvų ryšį su savo partneriais. Užtikrinkite, kad veiklos vyksta pagal planą ir atitinka išsikeltus tikslus bei poreikius. Jei reikia daryti pokyčius, aptarkite tai su partneriu ir priimkite reikalingus sprendimus. Savalaikė komunikacija yra labai svarbi. Svarbu nepamiršti parodyti dėkingumą partneriui už jo indėlį.

Penktas žingsnis. Aptarkite ir atnaujinkite partnerystę

Iš anksto nusimatykite, kada įvertinsite partnerystės sėkmes ir naudą. Toks vertinimas gali būti vykdomas partnerystės pabaigoje, o jei projektas ilgesnis – gali būti sutariami ir tarpiniai vertinimai. Nepamirškite, kad tokio vertinimo viena iš dalių – sėkmingos partnerystės šventimas. Padarykite partnerystės rezultatus matomus ir mokyklai, ir partneriams.

Daugiau informacijos ir naudingų patarimų galite rasti: www.steamedu.eu.

 

„sySTEAM“ projektą įgyvendina asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su konsorciumo partneriais iš įvairių šalių: Vilniaus Žemynos gimnazija (Lietuva), „Escola Virolai“ (Ispanija), „Kiviõli I High School” (Estija), „Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus“ (Estija), „The Catalan Foundation for Research and Innovation“ (Ispanija). Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos Erasmus + programos lėšų.

Bendradarbiavimas – pagrindas, formuotis talentams mokyklose

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius, Baltijos regiono viceprezidentas Algimantas Markauskas

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius, Baltijos regiono viceprezidentas Algimantas Markauskas

Šiuolaikinėje mokykloje ugdant visapusišką asmenybę svarbus patirtimi grįstas mokymasis, skirtingų dalykų integracija ir sąsajos su realiu pasauliu. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius, Baltijos regiono viceprezidentas Algimantas Markauskas mano, kad mokykla neturi būti atskirta nuo gyvenimo ir jame vykstančių procesų. Tam būtinas bendradarbiavimas su įvairiomis – kultūros, verslo ir nevyriausybinėmis – organizacijomis.

Apie bendradarbiavimo teikiamą naudą kalbama daug ir dažnai – švietimo įstaigos turėtų labiau atsiverti kultūros, verslo institucijoms, mokiniai turėtų susipažinti gyvai su įvairiomis profesijomis, tėvai turi būti įtraukti į mokyklos gyvenimą, bet dažnai tai lieka ne iki galo įgyvendinta. ŽEF Tarybos narys, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius Algimantas Markauskas mano, kad bendradarbiavimą paskatintų visiems suprantama ir priimtina švietimo vizija ir strategija.

„Ne 30 puslapių biurokratų stalčiuose, bet kad tilptų bent į tris sakinius, o dar geriau į vieną bei kad visi ja patikėtų. Ir labai gerai būtų, kad ji po keturių metų nepasikeistų į priešingą pusę, nes šiems dalykams įgyvendinti reikia dešimtmečių. Vien įstatymai, kad ir kaip protingai juos surašysi, rezultato neatneš − reikia idėjos ir bendros tobulėjimo krypties. Tada ir bendradarbiavimo saitai būtų stipresni“, – teigia jis.

Viena iš švietimo dokumentuose pabrėžiamų kompetencijų yra kūrybingumas. Mokytojų ir mokyklų dalinimasis gerąja praktika, mokytojų ir mokyklų bendradarbiavimas su išorine aplinka (pavyzdžiui, bendradarbiavimas su mokslo ir verslo įmonėmis, muziejais, teatrais, bibliotekomis) gali padėti atrasti sąsajas su realiu gyvenimu ir kultūrine aplinka, taip padedant mokiniams ugdyti kūrybiškumą.

A. Markauskas teigia, kad ugdymas paremtas bendradarbiavimu atveria įvairių galimybių integruoti iš pažiūros nesuderinamus dalykus bei geriau suvokti, kaip tai veikia realybėje. „Perėjimas nuo ugdymo iki ugdymosi paradigmos darosi vis svarbesnis, todėl reikia ugdyti mokinių gebėjimą pastebėti kartais ir labai silpnus, bet reikšmingus signalus bei juos susieti. Galvojama, kad žmonės jau gimsta talentingi, bet tai netiesa. Kiekvienas gali būti mokomas būti kūrybingu, tik reikia suteikti tam sąlygas.“

Mokiniai geriau mokosi ir suvokia aplink vykstančius procesus tada, kai mokosi per patirtį. Svarbu sudaryti galimybes mokiniams informaciją apie konkretų darbą, konkrečią profesiją ir industriją gauti iš pirmų lūpų, iš tų žmonių, kurie tą daro kas dieną. „Tokia informacija yra teisinga, patikima ir įtaigi, dėl to ji yra efektyvesnė, nei formalios programos“, − teigia A. Markauskas. „Dėl šios priežasties dirbame ir su bendrojo ugdymo, ir su aukštojo mokslo įstaigomis. Su mokyklomis dirbame kryptingai, turime įvairių projektų, vienas iš tokių − „Mobilioji bioklasė“. Į veiklą įtraukiame studentus, nes matome, kad moksleiviams lengviau sekasi bendrauti su jais, santykis kitoks − jie tikrai jų klausosi ir laisvai bendrauja. Šios iniciatyvos skirtos visai Lietuvai, nesvarbu kuriame regione jie mokosi“, – pasakoja A. Markauskas.

Jis priduria, kad ypač svarbu vaikams suteikti galimybę apsilankyti realioje įmonėje. „Mes esame atviri mokinių apsilankymams. Turime gerai parengtus maršrutus, esame susidėlioję konkrečius dalykus, kuriuos pasakojame vaikams. Paruošėme eilę vadovų, kurie gali vesti šias ekskursijas, jie žino ką reikia akcentuoti, mėgsta ir moka gražiai papasakoti. Mes tiesiog investavome į tą komunikavimo ir bendradarbiavome kanalą, kaip labai svarbų ilgalaikėje perspektyvoje ir tą darome ne tik aktyviai, bet ir kokybiškai.“

Svarbu suprasti, jog toks bendradarbiavimas yra naudingas abiem pusėms: tiek mokyklai, tiek verslui. „Bendradarbiauti tik su universitetu jau yra per vėlu. Į universitetus ateina gerų mokinių, vadinasi jie neatsiranda iš niekur. Mokykla yra talentų formavimosi pradžia, todėl reikia vaikams parodyti realias specialybes iš arti, bendradarbiauti su mokytojais, kad jie galėtų nuo kažko atsispirti.“

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su partneriais UAB „Šviesa“ organizuoja „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus 2016“, kurių tikslas prisidėti prie pedagogo profesijos prestižo gerinimo.  Šiemet bus apdovanoti 6 inovatyviausi mokytojai, remiantis pedagoginio profesionalumo, pedagoginės lyderystės, nuolatinio mokymosi ir technologijų naudojimo ugdymo procese kriterijais. Taip pat, šiais metais bus teikiamos ir 4 papildomos nominacijos, skirtos tarptautiškiausiai mokyklai, metų mokyklos vadovui, neformaliam STEAM teikėjui bei lrytas.lt publikos išrinktam mokytojui. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ yra „Inovatyviausio biologijos, chemijos mokytojo“ nominacijos steigėjai.

Aplikuoti ir nominuoti kandidatus kviečiame čia: www.mokytojuapdovanojimai.lt/aplikuok

Daugiau informacijos galite rasti iniciatyvos internetinėje svetainėje: www.mokytojuapdovanojimai.lt