Posts Tagged ‘STEAM’

Kitokia konferencija apie kitokią mokyklą „Inovatyviausi mokytojai kuriantys ateitį“

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ (ŽEF) įgyvendindama pagal Europos Komisijos programą ERASMUS+ finansuojamą projektą sySTEAM (angl. systematic approach for implementation of STEAM education in schools) gegužės 22 d. organizavo konferenciją „Inovatyviausi mokytojai: kuriant ateitį“. Renginio metu susirinkusius dalyvius buvo siekiama ne tik supažindinti su naujovėmis, bet ir juos pačius aktyviau įtraukti į dialogą.

Antra konferencijos dalis buvo skirta neformalioms diskusijoms, kurių metu dalyviai galėjo lektoriams užduoti jiems kilusius klausimus, pasidalinti savo patirtimis, paklausti patarimo ar pasiūlyti bendradarbiavimo idėjų.

Konferencijos pradžioje diskusijos dalyvius sveikino Vilniaus universiteto (VU) studijų reikalų prorektorius Valdas Jaskūnas, kviesdamas inovatyviausius mokytojus aktyviai prisijungti prie pedagogų rengimo centro kūrimo VU.

Pirmasis konferencijos pranešimas buvo apie ateitį, jos atnešamas galimybes ir iššūkius, kurių sprendimui būtina ir mokyklos nuolatinė kaita. Pranešimą skaitęs ŽEF direktorius Arminas Varanauskas pasakojo ir apie tai, kokie pokyčiai mūsų laukia, ir, kokių gebėjimų svarba dar labiau augs ateityje.

Būtent ateities atnešami pokyčiai ir inspiravo sySTEAM projekto įgyvendinimą. Asociacijos vadovas susirinkusiems pristatė projekto metu sukurtus rezultatus – aktualių technologijų bei jų panaudojimo ugdyme analizę, STEAM parengties lygių sistemą bei mokyklos įsivertinimo įrankį, plano gaires bei šabloną, o taip pat rekomendacijas dalykų integracijai, technologijų naudojimui mokykloje bei mokyklos bendradarbiavimui su NVO, verslo ar kitomis organizacijomis. Šiuo metu yra baigiami versti visi projekto rezultatai į lietuvių kalbą ir jie bus prieinami visiems norintiems puslapyje www.steamedu.eu. Pranešimo skaidrės.

ERASMUS+ finansuojamas projektas nuo pat paraiškos rašymo buvo paremtas mokyklų savarankiškumo principu, nebandant turėti pretenzijų į absoliučiai teisingus atsakymus. Veikiau projekto partneriai visus rezultatus kūrė kaip pagalbos mokykloms įrankius, kuriuos skirtingos mokyklos gali naudoti skirtingai, prisiderindamos prie savo poreikių.

Toks požiūris dominavo ir organizuojant šią konferenciją. Inovatyviausių mokyklų vadovų ir mokytojų pranešimams nebuvo keliamos tematinės užduotys. Buvo pasirinktas pusiau atviros erdvės formatas, kuomet patys pranešėjai galėjo pasirinkti jiems patiems, kaip savo srities profesionalams, svarbiausias atrodančias temas.

2018 m. Metų mokyklos vadove išrinkta, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktorė Inga Vargalienė kalbėjo apie asmeninę lyderystę mokymui(si) ir dalinosi savo sėkmės istorijomis. Pranešimo skaidrės.

2017 m. Metų mokyklos vadovas Vaidotas Kalinas, šiuo metu einantis Ukmergės rajono švietimo skyriaus vedėjo pareigas, pasakojo apie masinio užkrėtimo naujovėmis svajones ir realybę. Pranešimo skaidrės.

Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė, 2016 m. tapusi TOP3 Metų mokyklos vadove dalinosi savo mokykloje naudojamų refleksijų patirtimi ir nauda. Pranešimo skaidrės.

Panevėžio Vilties progimnazijos pradinių klasių mokytoja Asta Sakalienė, išrinkta 2018 m. Inovatyviausia pradinių klasių mokytoja pasakojo, kaip susidoroja su ateities atnešamais iššūkiais ir jau nuo pirmųjų klasių tam ruošia savo mokinius. Pranešimo skaidės.

2018 m. Inovatyviausia biologijos, chemijos mokytoja pripažinta Laima Zdanavičienė iš Akmenės gimnazijos visus konferencijos dalyvius pripildė pozityvios energijos ir kvietė kolegas išeiti iš „žaliosios zonos“ ir nenustoti tobulėti. Pranešimo skaidrės.

Klaipėdos Vitės progimnazijoje dirbanti, 2018 m. Inovatyviausia matematikos, IT mokytoja tapusi Jurgita Kupšytė-Karbauskė pasakojo, kaip sugeba visus vaikus sudominti matematika, mokydama jos „kitu kampu“. Pranešimo skaidrės.

Marius Narvilas, 2016 m. Inovatyviausių menų, technologijų mokytoju pripažintas Vilniaus jėzuitų mokyklos mokytojas su kolegomis dalinosi asmeniniais patyrimais ir patarimais, kaip susitvarkyti su mokytojams keliamais lūkesčiais bei neperdegti. Pranešimo skaidrės.

Rytis Jezukevičius, 2018 m. patekęs tarp TOP3 Inovatyviausių kalbų mokytojų pasidalino savo mintimis apie mokytojų prestižą, žiniasklaidos vaidmenį bei pačių mokytojų galimybes jį keisti. Pranešimo skaidrės.

Inovatyviausia 2016 m. fizikos mokytoja Rigonda Skorulskienė iš Kauno Jėzuitų gimnazijos pasakojo, kaip neskausmingai pereiti nuo žaidimo prie mokslinio tyrimo. Pranešimo skaidrės.

Vilniaus Taikos progimnazijos istorijos mokytojas Algis Bitautas, 2018 m. Inovatyviausias socialinių dalykų mokytojas dalinosi savo mintimis apie mokyklines istorijos dalykos programas bei kaip galima mokytis (ne)nuobodžią istoriją. Pranešimo skaidrės.

Visą konferencijos vaizdo įrašą galite rasti paspaudę čia.

Konferencija finansuojama iš Europos sąjungos Erasmus + programos lėšų, vykdant projektą „sySTEAM − sistemingas požiūris įgyvendinant STEAM ugdymą mokyklose“.

Inovatyviausi mokytojai: reikia pasitikėti ir leisti būti kūrybiškais

Inovatyviausių mokytojų ir švietimo ir mokslo ministrės susitikimas

„Mokytojas gali viską“. Tokie žodžiai nuskambėjo vakar, sausio 10 dieną, inovatyviausių mokytojų ir švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės susitikime. Susitikime dalyvavo visi 18 inovatyviausiais pripažintų mokytojų iš skirtingų Lietuvos miestų ir mokyklų.

„Dažniausiai susitikimus pradedame nuo švietimo problemų, bet čia aš noriu pasidžiaugti, kad yra puikių mokytojų, mokyklų, jų puikių vadovų. Norisi ir viešąjį diskursą kreipti į pozityvesnę pusę, nepamiršti to, kas gero vyksta mokykloje, kalbėti apie tai garsiau. Norisi, kad tas dialogas būtų margas, nes tai garantuoja aukštesnę sprendimų kokybę“, − teigė švietimo ir mokslo ministrė, išreiškusi lūkestį rasti sistemingą formatą tolimesniam bendradarbiavimui ir išgirsti idėjų planuojamiems darbams.

Esminis šio ir ateities susitikimų keliamas tikslas, kaip įvardijo susitikimo moderatorius Žinių ekonomikos forumo direktorius Arminas Varanauskas, diskutuojant rasti pasiūlymų, ką būtų galima daryti, kad inovatyvių mokytojų, mylinčių savo darbą ir puikiai ruošiančių vaikus ateičiai, Lietuvoje būtų daugiau.

Kelias į sėkmingą pedagoginį darbą yra grįstas pasitikėjimu mokytojais, didesnio savarankiškumo jiems suteikimu. Inovatyviausi mokytojai kartojo, kad būtina suteikti daugiau laisvės mokytojui, nevaržyti jo kūrybiškumo, neužkrauti popieriais ir džiaugėsi, kad jų mokyklose dirba supratingos administracijos, kurios sukuria jiems sąlygas deramai atlikti savo darbą ir diegti inovacijas. Jie sutarė, kad reikia labiau pasitikėti ir mokykla, stiprinti ją, kad jos bendruomenė būtų pasirengusi priimti sprendimus bei atsakomybę.

Susitikimo dalyviai vylėsi, kad STEAM galėtų būti viena iš valstybę stiprinančių krypčių ir džiaugėsi, kad yra daug jaunų, talentingų, kūrybingų žmonių, kurie gali padėti daryti teigiamą įtaką. Mokytojai skatino nepamiršti bendrųjų gebėjimų svarbos, asmenybės ugdymo ir kvietė ministeriją ieškoti būdų kaip sumažinti žinių įsiminimu grįstų egzaminų svarbą tolimesniame jauno žmogaus gyvenime.

Tuo pačiu ŠMM skatinta išeiti iš projektinio mąstymo, siekiant kad projekto metu sukurti rezultatai jam pasibaigus nenugultų į stalčius ir būtų toliau naudojami. Mokytojai minėjo, kad jau projekto pradžioje turi būti aišku, kaip bus naudojami projekto metu sukurti rezultatai, kas finansuos tolimesnį darbų palaikymą ir t.t. Atkreiptas dėmesys, kad tai įmanoma padaryti tik tuo atveju, jei švietimo politika bus vykdoma nuosekliai ir pamatuotai, ko trūko pastaraisiais metais.

Susitikimo metu buvo aptarti ir kiti klausimai: kalbėta apie ugdymo turinį, pedagogų rengimą bei kvalifikacijos tobulinimą, miestų ir regionų netolygumą, neformalųjį švietimą bei finansus. Inovatyviausi mokytojai dalinosi pavyzdžiais, kur ir kaip reikia pasitelkti kūrybiškumą, siekiant ugdymo procesą paversti kokybišku. Taip pat pabrėžta mokyklos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais svarba. Tai leidžia moksleiviams įgyti naujų žinių, kitokios patirties, o ir patiems mokytojams yra labai naudinga.

Primename, kad „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2016“ vyko gruodžio 14 d. Ši iniciatyva sulaukė didelio susidomėjimo − gauta daugiau nei 200 paraiškų iš daugiau nei 100 Lietuvos mokyklų. Apdovanojimų metu „Inovatyviausio mokytojo“ vardas suteiktas 6 pagrindinėse nominacijose, taip pat, įteiktos ir 4 papildomos nominacijos. Inovatyviausiais išrinktiems mokytojams buvo įteikti diplomai, simbolinės statulėlės bei piniginis prizas – 1000 eurų. Taip pat, jie laimėjo kelionę į užsienyje vykstančią tarptautinę konferenciją. Iniciatyvos organizatoriai asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su partneriu UAB „Šviesa“.

Kūrybingumas – nepamainoma technologinės pažangos dalis

2013 m. EBPO duomenys rodo, kad menų mokymasis skatina matematikos, gamtos mokslų, skaitymo bei rašymo gebėjimų vystymąsi, gerina mokinių komunikavimo bei darbo komandoje įgūdžius, didina jų motyvaciją bei pasitikėjimą savimi. Tame pačiame tyrime teigiama, kad jaunuoliai, kurie mokėsi menų dalykų, turi didesnę tikimybę įsidarbinti ir ilgiau išlikti darbo rinkoje. Įžvalgas patvirtina ir UAB „Juodeliai“ generalinis direktorius Andrius Zimnickas: „Šiandien reikia talentingų ir kūrybiškų asmenybių, kurios gebėtų susidoroti su kritinėmis situacijomis ar pasiūlytų problemoms naujus sprendimo būdus.“

Anksčiau buvusią STEM sąvoką pakeitė dabar įsigalėjusi STEAM sąvoka, kur yra įtraukiama menų ir dizaino sritis. „A“ raidė čia atsiranda kaip siekiamybė kūrybinį inovatyvių technologijų naudojimą jungti su įvairiomis disciplinomis. Menų integracijos į technologijas svarbą pabrėžia ir asociacijos „Žinių ekonomikos forumo“ narys, UAB „Juodeliai“ generalinis direktorius Andrius Zimnickas.

„Žinios yra svarbi ir nepamainoma technologinės pažangos dalis, tačiau be kūrybingumo, tai būtų neįmanoma. Atlikti darbą galima blogai, gerai ir labai gerai. Blogai, dažniausiai reiškia jo neatlikti ar atlikti nekokybiškai – tai suponuoja, kad žmogus neturi tam tikrų reikalingų įgūdžių ir žinių. Toks rezultatas neveda į priekį nei įmonės, nei darbuotojo. Norint atlikti darbą gerai, reikia pasitelkti žinias, kas reiškia, kad tikėtina, jog turėsime kokybišką produktą, kurį galėsime pasiūlyti pirkėjui. Siekiant atlikti darbą labai gerai – reikia ne tik žinių, tačiau ir kūrybinio mąstymo. Tai įmonę pakelia į novatorišką, žiniomis ir kūrybiškumu grįstą lygmenį“, – teigia jis.

Prasidėjus ketvirtajai pramonės revoliucijai reikalavimai žmonių darbo jėgai kinta. Anksčiau naudoti ugdymo metodai, dar anksčiau vadintose „darbų“ pamokose atgyveno, nes šiandien reikia žmonių su aukštesniais gebėjimais. „Reaguojant į tai, bendradarbiaudami su trimis institucijomis įkūrėme Kalėdinių medelių ir dekoratyvinių augalų demonstracinę – mokomąją plantaciją, kurios vienas iš tikslų – integruojant įvairias disciplinas skatinti ne tik verslumo, tačiau ir kūrybingumo įgūdžius“, − dalinasi pavyzdžiu A. Zimnickas.

Kūrybingumo ugdymas, visų pirma, mokykloje labiausiai priklauso nuo mokytojo. Kokius metodus naudoja mokytojai ar bendradarbiauja tarpusavyje siekdami integruoti skirtingų dalykų turinį, ar organizuoja ugdymo procesą už mokyklos ribų. Visgi, kūrybingumas ugdomas ne tik mokykloje, neformaliuose būreliuose, bet ir namų aplinkoje.

Štai pavyzdžiui, vienas iš Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ rodiklių yra visuomenės dalis, mananti, jog vaizduotė yra viena svarbiausių savybių, kurią vaikas turi įgyti namuose 2008 m. siekė vos 6%. Lietuva pagal šį rodiklį lenkė tik Gruziją. A. Zimnickas mano, kad vyrauja nuostata, jog ugdymas, tai mokyklos reikalas ir nėra susiformavusios kultūros, kad tėvai aktyviai įsitrauktų į vaikų ugdymo procesą. „Mokyklos įvairiai stengiasi įtraukti tėvus į mokyklos gyvenimą – dalyvavimas mokyklos tarybos veikloje, tėvų komitetų suformavimas, tačiau siekdami, kad tėvai matytų ir aiškią praktinę naudą, sugalvojome iniciatyvą, kasmet apdovanoti geriausiai besimokančius įmonės darbuotojų vaikus. Tikimės, kad tai didina vaikų mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savimi, skatina siekti dar geresnių mokymosi rezultatų.“

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su partneriais UAB „Šviesa“ organizuoja „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus 2016“, kurių tikslas prisidėti prie pedagogo profesijos prestižo gerinimo. Šiemet bus apdovanoti 6 inovatyviausi mokytojai, remiantis pedagoginio profesionalumo, pedagoginės lyderystės, nuolatinio mokymosi ir technologijų naudojimo ugdymo procese kriterijais. Taip pat, šiais metais bus teikiamos ir 4 papildomos nominacijos, skirtos tarptautiškiausiai mokyklai, metų mokyklos vadovui, neformaliam STEAM teikėjui bei lrytas.lt publikos išrinktam mokytojui. UAB „Juodeliai“ yra „Inovatyviausio menų, technologijų mokytojo“ nominacijos steigėjai.

Aplikuoti ir nominuoti kandidatus kviečiame čia: www.mokytojuapdovanojimai.lt/aplikuok

Daugiau informacijos galite rasti iniciatyvos internetinėje svetainėje:www.mokytojuapdovanojimai.lt

 

Asmeninės mokytojų iniciatyvos kuria kitokį mokymąsi

AB „Vakarų laivų gamyklos“ generalinis direktorius Arnoldas Šileika

Dabar mums įprasta, kad vaikai eina į mokyklą, bet netrukus mums taip pat bus įprasta, kai kiekvienas vaikas įsitrauks ir į neformalų švietimą. Tokios nuomonės laikosi AB „Vakarų laivų gamyklos“ generalinis direktorius, ŽEF Tarybos narys Arnoldas Šileika: „kada nors Lietuvoje turėsime tokią sistemą, kur kiekvienas vaikas dalyvaus kokioje nors neformalioje veikloje. Tai neišvengiama, nes pasaulis sparčiai keičiasi, tad nuolatinis visų tobulėjimas būtinas“.

Neformalus švietimas dažnai užkamšo tas spragas, kurias palieka formalus švietimas. Remiantis PISA tyrimų duomenimis, geriausių pasiekimų vaikai pasiekia tada, kai įgyja gilesnes, o ne paviršutiniškas žinias ir kai žino, kur jas panaudoti realiame pasaulyje, tad akcentuojamas aktyvaus įsitraukimo į mokymosi procesą kūrimas.

Nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės, patys mokytojai imasi iniciatyvos ir siūlo įvairią papildomą mokiniams skirtą veiklą: nuo dizaino užsiėmimų iki robotų programavimo. Įvestas neformalaus ugdymo krepšelis išplėtė vaikų galimybes rinktis užklasinę veiklą bei paskatino naujų ir inovatyvių neformalaus švietimo veiklų atsiradimą. Prie šios plėtros taip pat stipriai prisidėjo ir 10 steigiamų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) centrų.

„Lietuvoje vis didesnis dėmesys kreipiamas STEAM dalykams, atidaroma 10 STEAM centrų, kurių tikslas populiarinti mokslą, prisidėti prie inovacijų kūrimo. Visgi, tai tik pirmas žingsnis, ties juo nereikėtų sustoti. Sukūrus infrastruktūrą, būtina investuoti į žmones, skatinti naujų iniciatyvų atsiradimą, kurios skatintų dalykų turinio integraciją bei praktinį pritaikymą. Manau, kad inovatyvių metodų naudojimas ugdo būsimus lyderius, kurie gali susidoroti su tais iššūkiais, su kuriais šiandien nesugebame susidoroti patys“, – teigia A. Šileika.

Neformaliojo švietimo metu mokinys gali išbandyti įvairias veiklas – tokiu būdu vaikui lengviau apsispręsti, kuri veikla jam teikia didžiausią malonumą. Mokiniui tai leidžia lengviau ir užtikrinčiau priimti sprendimus apie savo ateitį. „Atradus mėgstamą veiklą lengviau veikti kryptingai, atsiranda motyvacija domėtis ta sritimi papildomai. Tokie vaikai dažniausiai geriau būna pasirengę darbo rinkai, lengviau į ją integruojasi, tad mums, verslo atstovams, tai yra svarbu“, − teigia A. Šileika. Jis pabrėžia, kad neformaliojo švietimo ir STEAM dalykų plėtotei naudingas bendradarbiavimas su verslu, tačiau esminis komponentas yra mokytojai, kurie ugdo kūrybišką, kritiškai mąstantį ir smalsų mokinį.

A. Šileika priduria, kad žavisi mokytojais, kurie savo žiniomis, asmeninėmis pastangomis ir iniciatyvomis skatina mokinių susidomėjimą ugdymo turiniu. „Šie nepripažinti lyderiai mokyklos bendruomenėse man atrodo labai svarbūs, nes jie net su ribotais resursais sugeba susitelkti ir atrasti kitokias, vaikų smalsumą žadinančias veiklas. Norisi paskatinti juos būti labiau matomais, pasidalinti savo iniciatyvomis, kurios kartais gali būti mažos, tačiau teikiančios labai didelę reikšmę visai mokyklos bendruomenei“, − įsitikinęs A. Šileika.

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su partneriais UAB „Šviesa“ organizuoja „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus 2016“, kurių tikslas prisidėti prie pedagogo profesijos prestižo gerinimo.  Šiemet bus apdovanoti 6 inovatyviausi mokytojai, remiantis pedagoginio profesionalumo, pedagoginės lyderystės, nuolatinio mokymosi ir technologijų naudojimo ugdymo procese kriterijais. Taip pat, šiais metais bus teikiamos ir 4 papildomos nominacijos, skirtos tarptautiškiausiai mokyklai, metų mokyklos vadovui, neformaliam STEAM teikėjui bei lrytas.lt publikos išrinktam mokytojui. AB „Vakarų laivų gamykla“ yra „Metų neformaliojo švietimo STEAM srityje teikėjas“ nominacijos steigėjai.

Aplikuoti ir nominuoti kandidatus kviečiame čia: www.mokytojuapdovanojimai.lt/aplikuok

Daugiau informacijos galite rasti iniciatyvos internetinėje svetainėje: www.mokytojuapdovanojimai.lt