Posts Tagged ‘Vakarų laivų gamykla’

Realaus pasaulio klausimai reikalauja įvairių disciplinų derinimo

Neseniai Lietuvoje viešėjo vokiečių profesorius K. M. Schwab, kuris kalbėjo apie ketvirtosios industrinės revoliucijos keliamus iššūkius. Ketvirtoji industrinė revoliucija iš esmės keičia gamybos procesus, verslo modelius, o kartu ir reikalavimus švietimui.

AB „Vakarų laivų gamyklos“ generalinis direktorius, ŽEF Tarybos narys Arnoldas Šileika pastebi, kad nebereikia kelti klausimo, kaip ugdyti ketvirtajai pramonės revoliucijai pasiruošusį asmenį: „Į klausimą, kaip sustiprinti vaikų raštingumą, jų tiriamuosius ir problemų sprendimo gebėjimus, kurie tampa vis svarbesni bet kuriame darbe, galima sugalvoti įvairių atsakymų, tačiau pasigavome holistinę STEAM (ang. science, technology, engineering, arts, maths) bangą. Dabar tai nėra nei stebuklas, nei naujiena – tai racionalus atsakas reaguoti į eksponentiškai vykstančius pokyčius darbo rinkoje. Su tuo susiduria visos pažengusios šalys“.

Ugdymo plėtotės centro metodininkė Aušra Gutauskaitė pastebi, kad Lietuvoje susidomėjimas STEAM mokslų studijomis ir susijusiomis profesijomis išlieka mažas, todėl tam būtinas kokybiškas STEAM ugdymas. „Dėmesys  tyrinėjimo, problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybingumo gebėjimų ugdymui, pakeis mokinių galimybes baigus mokyklą.“ Ji teigia, kad jau dabar Lietuvos mokyklose derinamos įvairios priemonės: keičiamas ugdymo procesas, įrengiamos laboratorijos, plėtojami bendradarbiavimo saitai tarp STEAM mokyklų.

A. Šileika pabrėžia, kad praktinis dalykų išbandymas bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis praturtina formalųjį ugdymo turinį ir padeda prisitaikyti prie kylančių iššūkių: „Praktinis dalykų tyrinėjimas iš esmės savaime yra tarpdisciplininis. Kai išeiname į gatvę, kiemą, parduotuvę esame priversti spręsti įvairius iššūkius, kuriems reikia skirtingų gebėjimų ir žinių. Kiekviena vieta turi savo gamtos ir kultūros istoriją, todėl ją analizuoti galima remiantis skirtingomis disciplinomis. Gali būti lankomasi svarbiose istorinėse, kultūrinėse vietose, galima tiesiog analizuoti aplinką ar gamtą. Kodėl neturėtume įleisti vaikų į įstaigas, kuriose jie turės galimybę dirbti ateityje? Užduoti žmonėms klausimus, kurie yra tos srities profesionalai? Tai lavina ir jų suvokimą apie tai, kokių žinių bei gebėjimų reikia įgyti“, − dėsto mintis A. Šileika.

Jis prideda, kad daugelio praktinių problemų nebegalima išspręsti vien tik biologijos, fizikos ar kurios nors kitos srities žiniomis: „Iššūkiai yra daugialypiai, o sprendimui rasti reikalingas mąstymas turi būti toks pat dinamiškas kaip ir mus supantis pasaulis. Nesvarbu ar tai klausimas, kaip iškelti laivą iš dugno, ar kova su klimato kaita – realaus pasaulio klausimai reikalauja įvairių žinių ir gebėjimų, taigi neturėtume apgaudinėti mokinių, ugdydami juos pagal atskirų dalykų programas. Įvairių temų integralus mokymasis padeda kurti visapusišką supratimą apie tai, kaip pasaulis veikia iš tikrųjų“.

Mokyklos reaguodamos į kylančius iššūkius imasi įvairių iniciatyvų: organizuoja ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, ekskursijose, festivaliuose ir kituose renginiuose. Ugdymo plėtotės centro metodininkė Ona Vaščenkienė džiaugiasi, kad galima rasti nemažai pavyzdžių, kai pats mokytojas yra aktyvus ir kuria integruotą, į aktyvią tiriamąją veiklą orientuotą, įtraukiantį ugdymo turinį, kuriam nereikalingi dideli ištekliai: „Entuziastingai ir išradingai dirbančių mokytojų sąrašas yra gana ilgas. Visi jie suteikia galimybę tyrinėti, spręsti problemas, ieškoti atsakymų, argumentuoti, diskutuoti, užduoti klausimus.“ Ji pastebi, kad tokie mokytojai ne tik kuria inovatyvias pamokas, bet ir organizuoja vasaros stovyklas, savaitgalio užsiėmimus, ekspedicijas. Taip mokiniai patiria pažinimo džiaugsmą ir ruošiami susidoroti su iššūkiais, kurie jų laukia ateityje.

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su partneriais UAB „Šviesa“ antrus metus iš eilės organizuoja „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus 2017“, kurių tikslas prisidėti prie pedagogo profesijos prestižo gerinimo. Šiemet bus apdovanoti 7 inovatyviausi mokytojai, remiantis pedagoginio profesionalumo, pedagoginės lyderystės, nuolatinio mokymosi ir technologijų naudojimo ugdymo procese kriterijais. Taip pat, šiais metais bus teikiamos ir 3 papildomos nominacijos, skirtos metų mokyklos vadovui, neformaliam STEAM teikėjui bei publikos išrinktam mokytojui. AB „Vakarų laivų gamykla“ yra „Metų neformaliojo švietimo STEAM srityje teikėjas“ nominacijos steigėjai.

Daugiau informacijos galite rasti iniciatyvos internetinėje svetainėje: www.mokytojuapdovanojimai.lt

Asmeninės mokytojų iniciatyvos kuria kitokį mokymąsi

AB „Vakarų laivų gamyklos“ generalinis direktorius Arnoldas Šileika

Dabar mums įprasta, kad vaikai eina į mokyklą, bet netrukus mums taip pat bus įprasta, kai kiekvienas vaikas įsitrauks ir į neformalų švietimą. Tokios nuomonės laikosi AB „Vakarų laivų gamyklos“ generalinis direktorius, ŽEF Tarybos narys Arnoldas Šileika: „kada nors Lietuvoje turėsime tokią sistemą, kur kiekvienas vaikas dalyvaus kokioje nors neformalioje veikloje. Tai neišvengiama, nes pasaulis sparčiai keičiasi, tad nuolatinis visų tobulėjimas būtinas“.

Neformalus švietimas dažnai užkamšo tas spragas, kurias palieka formalus švietimas. Remiantis PISA tyrimų duomenimis, geriausių pasiekimų vaikai pasiekia tada, kai įgyja gilesnes, o ne paviršutiniškas žinias ir kai žino, kur jas panaudoti realiame pasaulyje, tad akcentuojamas aktyvaus įsitraukimo į mokymosi procesą kūrimas.

Nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės, patys mokytojai imasi iniciatyvos ir siūlo įvairią papildomą mokiniams skirtą veiklą: nuo dizaino užsiėmimų iki robotų programavimo. Įvestas neformalaus ugdymo krepšelis išplėtė vaikų galimybes rinktis užklasinę veiklą bei paskatino naujų ir inovatyvių neformalaus švietimo veiklų atsiradimą. Prie šios plėtros taip pat stipriai prisidėjo ir 10 steigiamų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) centrų.

„Lietuvoje vis didesnis dėmesys kreipiamas STEAM dalykams, atidaroma 10 STEAM centrų, kurių tikslas populiarinti mokslą, prisidėti prie inovacijų kūrimo. Visgi, tai tik pirmas žingsnis, ties juo nereikėtų sustoti. Sukūrus infrastruktūrą, būtina investuoti į žmones, skatinti naujų iniciatyvų atsiradimą, kurios skatintų dalykų turinio integraciją bei praktinį pritaikymą. Manau, kad inovatyvių metodų naudojimas ugdo būsimus lyderius, kurie gali susidoroti su tais iššūkiais, su kuriais šiandien nesugebame susidoroti patys“, – teigia A. Šileika.

Neformaliojo švietimo metu mokinys gali išbandyti įvairias veiklas – tokiu būdu vaikui lengviau apsispręsti, kuri veikla jam teikia didžiausią malonumą. Mokiniui tai leidžia lengviau ir užtikrinčiau priimti sprendimus apie savo ateitį. „Atradus mėgstamą veiklą lengviau veikti kryptingai, atsiranda motyvacija domėtis ta sritimi papildomai. Tokie vaikai dažniausiai geriau būna pasirengę darbo rinkai, lengviau į ją integruojasi, tad mums, verslo atstovams, tai yra svarbu“, − teigia A. Šileika. Jis pabrėžia, kad neformaliojo švietimo ir STEAM dalykų plėtotei naudingas bendradarbiavimas su verslu, tačiau esminis komponentas yra mokytojai, kurie ugdo kūrybišką, kritiškai mąstantį ir smalsų mokinį.

A. Šileika priduria, kad žavisi mokytojais, kurie savo žiniomis, asmeninėmis pastangomis ir iniciatyvomis skatina mokinių susidomėjimą ugdymo turiniu. „Šie nepripažinti lyderiai mokyklos bendruomenėse man atrodo labai svarbūs, nes jie net su ribotais resursais sugeba susitelkti ir atrasti kitokias, vaikų smalsumą žadinančias veiklas. Norisi paskatinti juos būti labiau matomais, pasidalinti savo iniciatyvomis, kurios kartais gali būti mažos, tačiau teikiančios labai didelę reikšmę visai mokyklos bendruomenei“, − įsitikinęs A. Šileika.

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su partneriais UAB „Šviesa“ organizuoja „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimus 2016“, kurių tikslas prisidėti prie pedagogo profesijos prestižo gerinimo.  Šiemet bus apdovanoti 6 inovatyviausi mokytojai, remiantis pedagoginio profesionalumo, pedagoginės lyderystės, nuolatinio mokymosi ir technologijų naudojimo ugdymo procese kriterijais. Taip pat, šiais metais bus teikiamos ir 4 papildomos nominacijos, skirtos tarptautiškiausiai mokyklai, metų mokyklos vadovui, neformaliam STEAM teikėjui bei lrytas.lt publikos išrinktam mokytojui. AB „Vakarų laivų gamykla“ yra „Metų neformaliojo švietimo STEAM srityje teikėjas“ nominacijos steigėjai.

Aplikuoti ir nominuoti kandidatus kviečiame čia: www.mokytojuapdovanojimai.lt/aplikuok

Daugiau informacijos galite rasti iniciatyvos internetinėje svetainėje: www.mokytojuapdovanojimai.lt