Trumpraščiai

„Kuriantiems ateitį“ – trumpraštis, kurio paskirtis apžvelgti dabartines pasaulines technologines ir socialines tendencijas, pateikti objektyvią informaciją politikams apie galimą jų naudą bei kylančius iššūkius.

„Kuriantiems ateitį“ numeris: „Tvarus vartojimas – Lietuvos piliečių akimis“.

Apžvelgiami pirmosios Lietuvoje piliečių konsultacijos, kuri vyko 2014 m. spalio mėnesį, rezultatai. Piliečių konsultacijoje dalyvavo 100 Lietuvos piliečių (tą pačią dieną dar 10 Europos valstybių vyko analogiški renginiai), atrinktų taip, kad atspindėtų visos Lietuvos demografines charakteristikas, o pats renginys vyko vadovaujantis „Europe Wide Views“ metodologija (sukūrė ŽEF partneriai iš Danijos – Danijos technologijų fondo valdyba).

Trumpraščio išskirtinumas: medžiagos pagrindas – dalyvaujamasis technologijų vertinimas, kuriame piliečiams suteikiamas balsas ir pagrindinis vaidmuo.


„Kuriantiems ateitį“ numeris: „Biobankai – steigi, eliminuojant grėsmes“.

Pristatomos biobankų vystymosi kryptys ir šiuo metu egzistuojantys iššūkiai. Šiame numeryje šalia Lietuvos situacijos apžvalgos daug dėmesio skiriama bendrosioms europinėms biobankų tendencijoms pristatyti, taip pat yra pateikiami keli Europos šalių praktiniai pavyzdžiai.

Trumpraščio išskirtinumas: nišinės, visuomenėje neeskaluojamos temos nagrinėjimas, remiantis kitų šalių praktikomis bei moksliniais tyrimais.


„Kuriantiems ateitį“ numeris: „I-balsavimas: kodėl nesusitariam?

Nagrinėjama platesnį rezonansą Lietuvos visuomenėje turinti tema – balsavimas internetu. Trumpraštyje apžvelgiamos kitų šalių patirtys, pristatomos teigiamos ir neigiamos balsavimo internetu pasekmės. Autoriai bando sufokusuoti problemą ir sumažinti diskusijos lauką, eliminuodami ne itin svarbius ar mažai pagrįstus argumentus (tiek už, tiek prieš). Daugiausia dėmesio skiriama keliems pagrindiniams iššūkiams, kurie turėtų sudaryti visų diskusijų pagrindą.

Trumpraščio išskirtinumas: visuomenėje rezonansą keliančios temos nagrinėjimas, remiantis kitų šalių praktikomis bei moksliniais tyrimais.


„Kuriantiems ateitį“ numeris: „Aktyvi senatvė – ką žada technologijos?

Trumpraštis yra padiktuotas demografinių prognozių, kurios perspektyvoje taps vienu didžiausiu iššūkiu visai Europai ir ypatingai Lietuvai. Šiame numeryje daugiausiai dėmesio skiriama ateities prognozėms ir dabartyje jau atsirandančių technologijų tolimesnei plėtrai apžvelgti. Jame autoriai labiausiai siekia supažindinti politikos formuotojus su demografinėmis tendencijomis ir atkreipti dėmesį, kad apie tai, kaip Lietuvos valstybė atrodys po 50 metų, reikia galvoti pradėti jau dabar.

Trumpraščio išskirtinumas: į ateitį orientuota tema, kuri skirta labiau supažindinti su tendencijomis nei pateikti tikslias problemų sprendimo alternatyvas, šalia mokslinių tyrimų ir kitų valstybių praktikų analizės naudojamos ir prognozavimo technikos.


„Kuriantiems ateitį“ numeris: Elektromobiliai ir autonominiai automobiliai – pasiruošti ar laukti?

Šiame trumpraščio numeryje pateikiama trumpa dabartinė elektromobilių ir autonominių automobilių situacija Europoje, apžvelgiami jų pranašumai ir grėsmės, pateikiamos rekomendacijos jų sklandesnei plėtrai Lietuvoje. Trumpraščio autoriai siekia parodyti šių automobilių plėtros perspektyvą ir dabartines automobilių naudojimo pasekmes Lietuvoje, pabrėždami dabartinius teisinio reguliavimo trukdžius.

Trumpraščio išskirtinumas:  elektromobilių ir autonominių automobilių tema  sulaukia vis daugiau politikų dėmesio, tačiau mažai analizuotos kitų šalių patirtys, pateikiant realias ir įgyvendinimas rekomendacijas Lietuvai.


„Kuriantiems ateitį“ numeris: Jeigu tapčiau švietimo ir mokslo ministru…?

Trumpraščio tikslas – pristatyti inovatyviausių Lietuvos mokytojų ir mokyklų vadovų mintis, kuriomis jie pasidalino atsakydami į anketoje pateiktą klausimą „Koks būtų Jūsų pirmas darbas, tapus švietimo ir mokslo ministru?“.

Trumpraščio išskirtinumas: specialus numeris, kuris leidžiamas Inovatyviausių mokytojų apdovanojimų 2016 kontekste. Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai – tai iniciatyva „iš apačios“, skirta prisidėti prie mokytojo profesijos prestižo kėlimo bei padėkoti geriausiems savo srities profesionalams.


„Kuriantiems ateitį“ numeris: Kūrybiškas ugdymo problemų sprendimas mokykloje.

Trumpraštis parengtas atsižvelgiant į kūrybingumo ugdymo mokykloje svarbą. Akentuojamas požiūris, kad kūrybingumas nėra įgimtas dalykas, jis gali būti išugdytas, kai tai daroma metodologiškai. Trumprašyje apžvelgiamas įgyvendintas kultūros tyrimų projektas „Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose“, kuris paremtas „Kūrybinių partnerysčių“ programos patirtimi. Jo tyrimo įžvalgos ir rekomendacijos pateikiamos trumpraštyje.

Trumpraščio išskirtinumas: remiantis realia patirimi ir kitais tyrimais trumpraštyje pateikiamos rekomendacijos kūrybingam ugdymo iššūkių sprendimui Lietuvoje.