Biologijos ir chemijos pamokos – erdvė ugdyti problemų sprendimo gebėjimus

Keičiantis iššūkiams, su kuriais pasaulis susiduria kiekvieną dieną, pradeda skirtis ir tai, ką mokėti daryti yra reikšminga – noras domėtis ir gebėjimai, kaip kūrybiškumas bei  kritinis mąstymas tampa pagrindiniais pokyčių varikliais. Kaip inovatyvus mokymas gali padėti ne tik suteikti žinių, bet ir ugdyti ateičiai reikalingas kompetencijas?

Siekti jaunajai kartai įžiebti smalsumą, pasiruošimą nuolatos mokytis, drąsą klausti, bandyti „Thermo Fisher Scientific Baltics“ komunikacijos vadovas Egidijus Jaseliūnas įvardina kaip vieną reikšmingiausių uždavinių mokyklai. „Svarbu išlaikyti žingeidžių mokinių susidomėjimą mokslu, visomis įmanomomis priemonėmis padėti jiems judėti toliau, gilintis ir pažinti naujus dalykus. Tuo pačiu, įžiebti smalsumo kibirkštį kuo didesniam mokinių skaičiui, juos sudominti ir įtraukti“, – teigia E. Jaseliūnas. 

Tokius iššūkius sau kelia praeitų metų „Inovatyviausių mokytojų apdovanojimuose“ inovatyviausios biologijos ir chemijos mokytojos titulą gavusi Laima Zdanavičienė – „Noriu, kad kuo daugiau vaikų bręstų socialiai atsakingi, kritiškai mąstantys, prisiimantys atsakomybę ir nebijantys klysti“.

Akmenės gimnazijoje biologijos ir chemijos mokanti pedagogė į savo veiklą siekia žiūrėti plačiau. Anot jos, nuolatinis pasiryžimas išlipti iš komforto zonos, ieškoti naujų sprendimų ir nesustoti tobulėti skatina mokinius siekti to paties ir daro mokytojo darbą įdomų. „Mokykla turi turėti mokytoją tyrėją, ieškotoją, naujų idėjų sumanytoją. Jei jo misija baigiasi 45 minučių pamoka, jokio mokslininko neišugdysi“, – teigia inovatyviausia mokytoja.

L. Zdanavičienės pamokose mokiniai patys kelia pamokos uždavinius, diskutuoja ir aptaria temos medžiagą su kitais, atlieka bandymus ir eksperimentus, pagal kurių rezultatus daro išvadas, atsako į pamokos pradžioje iškeltus probleminius klausimus. 

E. Jaseliūnas tiki, kad mokiniams dažniau reikėtų duoti daugiau atsakomybės už savo mokymąsi. Anot jo, tai suteikia ateičiai būtinas kompetencijas: „Mūsų organizacijoje remiamės principu, kad kiekvienas darbuotojus turi būti įgalintas pats fiksuoti ir spręsti problemas, su kuriomis susiduriama kasdienėje veikloje. Kiekvieną dieną susiduriame su naujais iššūkiais, todėl visiems svarbu žinoti ir mokėti, kaip efektyviausiai surasti problemos priežastis, jas pašalinti ir judėti toliau į priekį.“

Nuolat mokytis ir ieškoti, kaip susidoroti su iššūkiais, anot L. Zdanavičienės, turi ir patys mokytojai. Girdėdama, kad norint atlikti sudėtingus bandymus, kolegos skundžiasi dėl laboratorinės įrangos trūkumo mokykloje ji primena, kad turint gerą idėją ir užtektinai noro galimybių visada yra. Rasti jas galima universitetų biotechnologijų, biomedicinos ar kitų įstaigų laboratorijose – svarbu tik nepamiršti, kad tai kas vyksta mokykloje svarbu ir kitiems.

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2019 – didelio verslo, valdžios ir švietimo bendruomenės dėmesio susilaukusi iniciatyva, kurios tikslas – skleisti žinią apie puikius mokytojus Lietuvoje ir jiems atsidėkoti. Prie iniciatyvos galite prisidėti tinklalapyje www.mokytojuapdovanojimai.lt