Skip to content

Ko reikia, siekiant ugdyti moterų lyderių STEAM srityje kartą?

Mokslo istorijos metraščiuose tokie vardai kaip Marie Curie, Rosalind Franklin ir Ada Lovelace skamba kaip novatorės, pionierės, kurios nepaisė visuomenės normų ir įnešė svarų indėlį į mokslo srityje. Jų pasiekimai yra įkvėpimo šaltinis, tačiau šiomis dienomis, moterų kelias STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) disciplinose tebėra nelengvas. Nepaisant žingsnių lyčių lygybės link, mergaičių ir moterų atstovavimas kai kuriose STEAM mokslų srityse vis dar atsilieka. Lietuvoje, tik kas dešimta mergina, siekianti aukštojo mokslo, teikia pirmenybę šios srities studijoms.

Kas lemia susidomėjimą?

Remiantis tyrimais šioje srityje išryškėja, kad tarp mokinių susidomėjimą STEAM mokslais lemiančių veiklų – daugelis susijusių su jų dalyvavimo švietime asmenine patirtimi. Pavyzdžiui, bendramokslių susidomėjimas šia tema, mokymosi pasiekimai, mokymo formos, metodai, asmeniniai keliami tikslai bei nemažą vaidmenį turintys autoritetai, kuriais gali būti tiek mokytojai, tėvai, žiniasklaida ar šios srities profesionalai.

 Tai vertinant, ypač svarbiu įrankiu, siekiant pritraukti merginų, moksleivių susidomėjimą STEAM, tampa mentorystė,  galinti suteikti mergaitėms galimybę sulaukti paramos, patarimų ar padrąsinimo iš STEAM srityje kelią pasirinkusių moterų. Artimi pavyzdžiai ir sėkmės istorijos tampa ne tik žinių perdavimo, įgūdžių įgijimo, bet ir socialinės bei emocinės paramos pagrindu.

 Ne mažiau svarbi dedamoji – saugios erdvės praktiniam patyrimui kūrimas, ugdantis mergaičių pasitikėjimą savimi ir smalsumą, skatinantis tyrinėti ir eksperimentuoti nebijant nesėkmių. Praktinė veikla ne tik sustiprina teorines žinias, bet ir ugdo kritinių problemų sprendimo įgūdžius, būtinus šių dienų globalių krizių kontekste. Be to, atsižvelgiant į bendraklasių įtakos svarbą, svarbu pabrėžti bendradarbiavimą ir komandinį darbą užsiėmimų metu. Bendradarbiavimas sudaro palankią terpę tarpdisciplininėms ir tarpkultūrinėms patirtims, atvirumui mokymosi patirčiai – vienoms iš svarbiausių kompetencijų STEAM srityje.

 Iniciatyva Lietuvoje – merginų įsitraukimui į STEAM didinti

Pavienių iniciatyvų, siekiančių didinti moterų įtrauktį į STEAM Lietuvoje, siūlančių mentorystės, komandinio darbo ir praktines patirtis, kol kas nėra ypatingai daug. Viena tokių – šių metų balandžio mėnesį „Žinių ekonomikos forumo“ kartu su Britų taryba Lietuvoje įgyvendinta keturių dienų stovykla, skirtą 8-10 klasių moksleivėms.

Stovykla skirta tam, kad moksleivės turėtų galimybę susipažinti su plačia STEAM mokslų bendruomene ir įgauti praktinio patyrimo, sudalyvauti įkvepiančiuose susitikimuose su mokslininkėmis, tyrėjomis bei pasitelkiant kūrybos metodus apsvarstyti ir asmenines galimas ateities karjeros kryptis. 

Apibendrindama stovyklos rezultatus, „Žinių ekonomikos forumo“ direktorė Neda Žutautaitė teigia, kad norimų rezultatų pavyko pasiekti.

„Lietuvoje ypač svarbu stiprinti STEAM ekosistemą, todėl džiaugiamės, kad savo stovykla pavyko suburti STEAM bendruomenės narius, įvairiausius partnerius, dėl vieno tikslo – suteikti jaunoms moksleivėms galimybę pasinerti į mokslo, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos pasaulį, skatinti jų kūrybiškumą. Stovyklos metu matėme, kaip mergaitės įkvepia ir palaiko viena kitą, bendradarbiauja ir įgyja naujų įgūdžių bei patirties. Praktiškai matome, kaip mentorystė ir saugios aplinkos kūrimas gali padėti sustiprinti moksleivių pasitikėjimą savimi ir padidinti jų susidomėjimą STEAM sritimis“, – sako N. Žutautaitė.

N. Žutautaitei pritaria ir Britų tarybos Lietuvoje vadovė Ona Marija Vyšniauskaitė: „Kartais jaunos merginos pristinga drąsos, o tokios programos, kaip „TEAM STEAM“, labai skatina mokytis, siekti, išdrįsti. Džiaugiamės, jog ši programa kuria jaunoms merginoms erdvę pažinti, išmokti, tobulėti bei apsvarstyti galimybę savo karjerą planuoti STEAM srityje. Linkime merginoms nebijoti iššūkių, tikėti savimi ir savo sugebėjimais.

 Stovyklos metu daug dėmesio buvo skiriama praktiam patyrimui. Susitikimo su „Robotikos akademija“ metu, moksleivės konstravo ir programavo robotus, galinčius spręsti globalius iššūkius: nuo šiukšles renkančio ir rūšiuojančio iki skraidyti galinčio roboto.

„Robotikos akademijos“ direktorė Evelina Burokė teigia, kad šiame amžiuje, kai technologijos ir inovacijos tampa vis labiau integralia mūsų gyvenimo dalimi, ypač svarbu skatinti moteris ir merginas įsitraukti į mokslines, technologines, inžinerines, meno ir matematikos mokymo kryptis – STEAM, kuriose moterys vis dar yra mažuma. 

„Įvairių disciplinų dermė ne tik skatina kūrybiškumą ir problemų sprendimo gebėjimus, bet ir stiprina komandinį darbą bei naujų idėjų generavimą. Šiose disciplinose slypi nepakartojamas potencialas ir galimybės kurti naujas įžvalgas ir pasaulį keičiančius sprendimus. Džiaugiamės, kad puoselėdami šią svarbią misiją – įkvėpti ir skatinti moteris ir mergaites pasinerti į STEAM sritis ir pajusti jų galimybes bei įtaką ateities technologijų pasaulyje, turime partnerių ir visuomenės palaikymą. Neabejoju, kad nepaisant įvairių nuostatų, šis visokeriopas palaikymas paskatins jaunas moteris įsitraukti į prasmingą mokymąsi šiandien, kuris kurs reikšmingus pokyčius ateityje“, – sako Evelina Burokė.

Susitikime su moksleivėmis taip pat dalyvavusi Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Strategijos ir bendrųjų reikalų prodekanė, profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja, dr. Jurgita Markevičiūtė, sako besitikinti, kad greitu metu nebekalbėsime „kas vyriška, o kas moteriška“.

„Jei mėgstate spręsti šiuolaikinio pasaulio problemas bei ieškoti atsakymų į aktualius klausimus, tai STEAM sritis neabejotinai yra jums. Mokslas yra atviras tiek vyrams, tiek moterimis. Tikiuosi, kad artimoje ateityje nekalbėsime kas vyriška, o kas moteriška.  Todėl šiandien turime palaikyti moteris ir mergaites STEAM srityje, dalintis savo patirtimi, kad padėtume griauti stereotipus“, – teigia dr. Jurgita Markevičiūtė.