STEAM ugdymas mokykloje – rinkinys realiai veikiančios praktikų jau netrukus

projekto vadovas Andrius Uždanavičius

Ketvirtoji pramonės revoliucija atneša automatizaciją įvairiose srityse, kelią skinasi dirbtinis intelektas, kaip niekada sparti technologinė pažanga, taigi Europos parlamentas rezoliucijoje dėl konkurencingos ES darbo rinkos atkreipia dėmesį, kad žmonės su žemais darbo įgūdžiais, mažiau imlūs technologijoms tampa vis mažiau konkurencingi ir darbo rinkoje. Kūrybingumas, problemų sprendimas, kritinis mąstymas, technologinis raštingumas tampa būtini jauno žmogaus gyvenimui. Amerikos mokslininkų iš Džordžtauno universiteto ateities atliktoje analizėje įgūdžių prognozės rodo, kad didžiausias įgūdžių trūkumas gali pasireikšti būtent su STEAM (ang. science, technology, engineering, art, math) susijusiose srityse.

Dėl didėjančios spaudimo iš išorės, švietimo sistemoje jaučiama vis daugiau ir daugiau įtampos. Kyla būtinybė suvienyti mokyklų bei kitų suinteresuotųjų šalių jėgas ir įkvėpti pokyčiams mokyklų bendruomenes. Tai reiškia, kad būtina sujungti žinojimą, metodus ir požiūrius iš skirtingų disciplinų, siekiant paskatinti naujus mąstymo būdus ir rasti sprendimus, kuriems neužtenka vienos disciplinos žinių. Tam tikslui asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su kitomis partnerinėmis organizacijomis iš Lietuvos, Estijos ir Ispanijos įgyvendina projektą „sySTEAM − sistemingas požiūris įgyvendinant STEAM ugdymą mokyklose“ (ang. sySTEAM – systematic approach for implementation of STEAM education in schools).

„STEAM ugdymas mokyklose nebėra nauja tema. Jo tikslas − skatinti domėjimąsi tiksliaisiais, gamtos ir inžineriniais dalykais, gerinti šių dalykų rezultatus mokyklose ir taip pritraukti kuo daugiau moksleivių studijuoti su STEAM susijusiose programose. Čia kyla būtinybė skatinti partnerystę tarp mokyklų, tyrėjų, verslo įmonių ir kitų suinteresuotųjų šalių, siekiant supažindinti vaikus su realaus pasaulio iššūkiais, diegti jiems mąstymo būdus, kurie padėtų greitai prisitaikyti sparčiai kintančioje aplinkoje, leistų kurti inovacijas“, − teigia sySTEAM projekto koordinatorius Andrius Uždanavičius.

Projekto tikslas – didinti STEAM švietimo filosofijos naudojimą bendrojo lavinimo mokyklose, užtikrinant kokybišką ir sklandų STEAM diegimą mokyklose, remiantis tyrimais grindžiamu, projektiniu ir probleminiu mokymu. Tam tikslui pasiekti naudojantis turima patirtimi ir partneryste su kitomis organizacijomis, bus kuriama STEAM metodologija, STEAM įgyvendinimo gairės bei platforma, kur vienoje vietoje bus galima rasti įvairius atvirus švietimo išteklius bei kitas veikiančias praktikas, kurios yra realiai išbandytos mokyklų.

„Žinoma, nėra vieno universalaus sprendimo, kuris tiktų visiems ir spręstų visas ugdymo problemas, tačiau įgyvendinant bet kurį dalyką yra svarbus nuoseklumas. Šiuo projektu siekiame diegti STEAM ugdymo filosofiją mokyklose, paruošiant kuo įmanoma paprasčiau suprantamas gaires, kad bet kuris mokytojas galėtų jas pasiimti ir įgyvendinti. Gairės bus paremtos realiomis patirtimis, surinktomis iš mokyklų. Tai leis atrinkti pačius efektyviausius metodus, siekiant padidinti moksleivių motyvaciją studijuoti su STEAM susijusias disciplinas“, − teigia A. Uždanavičius.

Projektą įgyvendina asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ kartu su konsorciumo partneriais iš įvairių šalių: Vilniaus Žemynos gimnazija (Lietuva), „Escola Virolai“ (Ispanija), „Kiviõli I High School” (Estija), „Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus“ (Estija), „The Catalan Foundation for Research and Innovation“ (Ispanija).