Vyks tyrimo pristatymas apie ugdymo problemų sprendimą mokyklose

Lapkričio 7 d. 15 val. Nacionalinėje dailės galerijoje vyks 2017 m. atlikto tyrimo „Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose“ pristatymas. Tyrimo tikslas – parodyti, kaip kūrybingumo ugdymas, įtraukiant kūrėjus pagal „Kūrybinių partnerysčių“ modelį ir panaudojant jų pedagoginį potencialą, tampa mokymo(si) prioritetu ir padeda spręsti esminius šiandienos ugdymo iššūkius.
Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ vadovės Mildos Laužikaitės teigimu, kiekviena konkreti programa mokykloje kuriama remiantis situacijos analize ir unikaliu programos dalyvių (moksleivių, mokytojų, kūrėjų) indėliu. Toks procesas užtikrina, kad mokyklai netaikomas iš anksto paruoštas sprendimas. Tyrime dalyvavusi tikslinė grupė penktos ir devintos klasės mokiniai, jų mokytojai ir darbui partnerystėje su mokykla specialiai parengti įvarių kūrybinių profesijų praktikai.

Vienas iš tyrime išaiškėjusių iššūkių yra mokinių integracija mokykloje. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad „Kūrybinių partnerysčių“ modelio taikymas keičia tarpusavio ryšius: tarp mokinių, mokytojų ir administracijos (tiek tarp šių grupių, tiek grupių viduje), todėl gali būti naudojamas kaip efektyvi priemonė, siekiant tinkamai integruoti naujus mokinius mokykloje.

Renginio metu taip pat bus pristatytos ir kitos tyrimo įžvalgos, kurios gali būti aktualios patyčių problemos mokyklose sprendimui, mokinių skatinimui išsakyti savo bei išgirsti kitų nuomones bei jausmus, žinoma, kūrybingumo, kaip mąstymo gebėjimo, ugdymui.

Po pagrindinių tyrimo įžvalgų pristatymo vyks tyrimo aptarimas – dalyviai bus kviečiami dalintis savo pastebėjimais ir įžvalgomis, diskutuoti, formuoti tolimesnes rekomendacijas.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, įgyvendina asociacijos Kūrybinės jungtys ir „Žinių ekonomikos forumas.