Skip to content

„2Good2Go“: žiedinės ekonomikos transformacija MVĮ

„2Good2Go:“ Waste Free Economy Transformation for SMEs“ yra projektas, kuris finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“. Projektas yra 5 Europos šalių strateginės partnerystės, kuria siekiama MVĮ ir kasdieniame gyvenime įdiegti žiedinės ekonomikos modelius ir imtis veiksmų, kuriais veiksmingai prisidedama prie perėjimo prie darnesnio vystymosi, rezultatas.

 

Projekto tikslai, skirti pagrindinėms tikslinėms grupėms: MVĮ vadovams, savininkams, administratoriams,  mokymo organizacijoms ir organizacijų partnerių darbuotojams, yra šie:

 

    Skatinti MVĮ vadovus pradėti pertvarkos procesą diegiant žiedinės ekonomikos politiką ir veiksmų įgyvendinimo planus savo organizacijoms ir rodant pavyzdį kitoms MVĮ.

          Kataloguoti ir ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingam perėjimui prie žiedinės ekonomikos ir skatinti jų, kaip tvarumo pokyčių veiksnių, plėtrą.

   Parengti PM paslaugų teikėjus tinkama mokymo medžiaga, geriausios praktikos pavyzdžiais ir priemonėmis, kurios padėtų pritaikyti jų mokymo pasiūlymus MVĮ

 

 

„Žinių ekonomikos forumas“ atstovauja Lietuvai kaip strateginei partnerei 6 organizacijų iš 5 skirtingų Europos šalių (Lenkijos, Bulgarijos, Lietuvos, Italijos, Kroatijos) konsorciume, o koordinuojantis partneris yra Lenkijos švietimo organizacija “PAIZ Consulting“.

 

Iki šiol, vykdant  2good2go” projektą pavyko pasiekti šiuos rezultatus:

      Įmonių sėkmės istorijų rinkinys,  kuriame aprašomi organizaciniai pokyčiai, pereinamojo laikotarpio modelis ir išlaidos, norint įkvėpti MVĮ pradėti savo transformacijos procesą

    Politika ir veiksmų planai – dokumentai, kuriuose aprašomas žiedinės ekonomikos politikos įgyvendinimo procesas, priemonės ir instrukcijos, būtinos kuriant ir vedant perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelio MVĮ;

 

Ateinantį mėnesį bus baigtas taikyti kompetencijų modelis, grindžiamas poreikių analize, struktūrizuotais pokalbiais su MVĮ darbdaviais ir darbuotojais, kurie įdarbina arba planuoja įdarbinti įmonėse, susijusiose su beatlieke ar žiedine ekonomika, ir sukurta kompetencijų sistema.  Konsorciumas taip pat toliau kuria ir įgyvendina mokymosi modulius, kurie bus prieinami masinio atviro internetinio kurso (MOOC) forma ir bus nemokami bei laisvai prieinami naudoti.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos, būsimų renginių ir naujienų, apsilankykite oficialioje projekto svetainėje ir socialinės žiniasklaidos puslapiuose (“Facebook”,  “LinkedIn”, “Instagram”).