Skip to content

Paskelbta „Tūkstantmečio mokyklų“ programa

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė drauge su išoriniais ekspertais kurtą, mokyklų atnaujinimui skirtą, programą. Ekspertų darbo grupėje dalyvauja ŽEF direktorius Arminas Varanauskas. „Tūkstantmečio mokyklų“ programa ketinama iki 2030 m. nuosekliai atnaujinti beveik tūkstantį mokyklų. Bus siekiama, kad permainos vienaip ar kitaip paliestų visas šalies mokyklas – šiuolaikiška ir vaikų įvairovei bei jų poreikiams atvira mokykla veiktų visose savivaldybėse.

Pirmasis projekto etapas numatomas įgyvendinti iki 2025 m., antrasis – iki 2030 m. Planuojama, kad pirmuoju etapu diegti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą pradės ne mažiau kaip 80 procentų savivaldybių. Numatyta, kad mokymosi sąlygos pagerės ne mažiau kaip 100 tūkst. mokinių. Ne mažiau kaip 10 tūkst. pedagoginių darbuotojų ir vadovų patobulins ar įgis naujų kompetencijų. Infrastruktūrą pirmuoju etapu turėtų pagerinti ne mažiau kaip 150 mokyklų.

Įgyvendinant programą bus remiamasi keliais pagrindiniais principais. Pirma, bendradarbiaujant su savivaldybėmis bus ieškoma individualių sprendimų ir tariamasi dėl konkrečių pažangos tikslų pasiekimo. Antra, dalyvaujančiose mokyklose bus sukurta įtraukiojo ugdymo ekosistema. Trečia, programoje dalyvaujančių mokyklų mokytojai ir mokyklų vadovai nuosekliai stiprins kompetencijas keliose prioritetinėse kryptyse: įtraukiojo, STEAM, kultūrinio ir lyderystės ugdymo. Bus tobulinama ir mokyklų infrastruktūra. Ketvirta, „Tūkstantmečio mokykloje“ ugdymo organizavimas ir valdymas bus grindžiamas mokyklų bendradarbiavimu, kad infrastruktūra ir intelektiniai ištekliai būtų prieinami ir gretimų mokyklų mokiniams ir mokytojams.

Su „Tūkstantmečio mokyklų“ programa galite susipažinti čia.

Parengta remiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikta informacija.