ŽEF narių indėlis kovoje su COVID-19

Žinių ekonomikos forumas vienija daugiau nei 50 narių – verslo, mokslo bei pilietiškos visuomenės atstovų. Šiuo metu didelė dalis mūsų bendruomenės prisideda prie kovos su COVID-19.

Norėdami jiems atsidėkoti ir pasidžiaugti jų indeliu, dalinamės jų atliktais (ar nuolatos vykdomais) darbais:

  •  Lietuvos mokykloms ir mokiniams suteikiami „Microsoft 365 A3“ programų paketai – UAB „Microsoft Lietuva“ (plačiau).
  • COVID-19 testų gaminimas – „Thermo Fisher Scientific Baltics” (plačiau).
  • COVID-19 mėginių testavimas, COVID-19 plitimo analizė, paramos kampanijos „Rezidentai, mes su jumis!“ organizavimas – VU (plačiau: 1, 2, 3).
  • COVID-19 statistinis žemėlapis – VU ir „Hnit-Baltic“ (plačiau).
  • Robotizuota lazerinė apsauginių veido skydelių pjovimo sistema – FTMC (plačiau).
  • Suteikta galimybė karantino laikotarpiu nemokamai naudotis „EDUKA klase“ ir teikiama pagalba mokytojams vykdant nuotolinį mokymąsi – „AL holdingas“ (plačiau).
  • Gautų priemonių medikams tyrimas – KTU (plačiau).
  • Apsaugos skydelių medikams gaminimas – Vilniaus kolegija (plačiau), VGTU (plačiau). 
  • Prisidėjimas prie iniciatyvos mokiniams skirti nuotoliniam mokymuisi reikalingas planšetes su internetu – Europos socialinio fondo agentūra (plačiau).
  • Prisidėta prie papildomų priemonių suteikimo VU Medicinos fakulteto gydytojų rezidentų apsaugai – „Light Conversion“ ir „Ekspla“ (plačiau).

Tai yra tik dalis ŽEF bendruomenės narių atliktų darbų. Siekiant suvaldyti pandemiją kiekvieno mūsų indėlis yra svarbus, o visų mūsų dedamos pastangos padeda ne tik kurti, bet ir išsiaugoti ateitį.